%27Dooradering%27+is+kans+voor+Noorderpark
Achtergrond
© Wikipedia

'Dooradering' is kans voor Noorderpark

Een groenblauwe dooradering van enkele weidegebieden in het Noorderpark kan de natuurwinst opleveren waar de agrarische natuurvereniging Noorderpark naar zoekt. De omliggende moerasnatuur profiteert van gezonde boerensloten.

In het project Groenblauwe Dooradering in het Noorderpark in Utrecht hebben twee studenten van Hogeschool Larenstein namens ANV Landschap Noorderpark onderzocht hoe boeren kunnen werken aan groenblauwe diensten. In het Noorderpark zijn in 2016 beheersovereenkomsten afgesloten voor 32 kilometer ecologisch schonen en natuurvriendelijke oevers, 7 hectare bufferzone, 100 meter rietzoom en drie poelen.
'Het gebied van ANV Noorderpark komt niet in aanmerking voor weidevogelbeheer, maar om toch aan agrarisch natuurbeheer te doen is gekozen voor het versterken van natte natuur', vertelt Hein Pasman van ANV Noorderpark.

Met het project Groenblauwe Dooradering wordt voortgeborduurd op een eerder gemaakt plan, legt hij uit. 'Gekeken is of het agrarisch gebied ook bruikbaar is voor moerasnatuur. Het uitgangspunt is nu om die dooradering zo optimaal mogelijk te maken.'

Dit plan bleef stilliggen, totdat er een impuls volgde na de vorming van het Collectief Utrecht Oost. De studenten hebben naast dit voorwerk ook gesprekken gevoerd met boeren, terreinbeheerders en andere deskundigen.
'We hebben twee haalbare deelgebieden gekozen en onderzocht. Een is een waterwingebied nabij de Kooidijk in Groenekan, het andere gebied is een weidegebied dat als buffer tussen de Maarsseveense en Tienhovense plassen ligt', vertelt student Rick Schonewille.

Samen met Andras Groot heeft hij het project Groenblauwe dooradering in het Noorderpark uitgevoerd als afstudeerproject. In september verwachten zij hun verslag met adviezen te presenteren.

Kaartjes

Op twee gedetailleerde kaartjes is het ontwerp ingetekend voor de ideale inrichting. Schonewille: 'Belangrijke gidssoorten voor moerasnatuur zijn de purperreiger, zwarte stern, heikikker en poelkikker. Voor een optimaal foerageergebied hebben wij een aantal beheer- en inrichtingsmaatregelen voorgesteld.'

Een deel van de bestaande sloten, de haarvaten van het gebied, worden voorzien van natuurvriendelijke oevers en (botanische) randen op die plekken waar dit het meest effect zal sorteren. Voor sommige tussenliggende graslanden is botanisch hooiland bedacht, waarbij later wordt gemaaid en maaisel wordt afgevoerd. Daarnaast is vrijwel overal ecologisch schonen aanbevolen.

Weer

 • Vrijdag
  8° / 2°
  10 %
 • Zaterdag
  10° / 4°
  40 %
 • Zondag
  8° / 4°
  30 %
Meer weer