Agrarische+grondprijs+zakt+iets
Nieuws
© Koen van Wijk

Agrarische grondprijs zakt iets

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het tweede kwartaal van dit jaar 57.000 euro per hectare. Dat is iets lager dan in eerste kwartaal 57.300 euro per hectare, maar wel boven de gemiddelde prijs 55.200 euro per hectare over heel 2015.

Dit staat in het tweede kwartaalbericht van 2016 over de agrarische grondmarkt van het Kadaster en het Landbouw Economisch Instituut (LEI).

De gemiddelde prijs van bouwland is na een daling in het eerste kwartaal van 2016 weer gestegen tot 66.500 euro per hectare. Met een gemiddelde prijs van circa 65.000 euro over de laatste drie kwartalen ligt het prijsniveau van bouwland ruim boven de voorgaande kwartalen. In 2012 werd voor bouwland nog gemiddeld 51.000 euro per hectare betaald.

De prijs van grasland is vrijwel gelijk gebleven en lag in het tweede kwartaal van 2016 op 53.000 euro per hectare. Tussen 2012 en 2015 is de prijs van grasland gestegen van 43.600 tot 50.600 euro per hectare per jaar, een stijging van 16 procent.

Wisseling van grond

In de eerste twee kwartalen van 2016 is 17.400 hectare landbouwgrond verhandeld. Dat is 3 procent minder dan in de eerste helft van 2015 en 10 procent lager dan in de eerste helft van 2014, toen 19.400 hectare landbouwgrond van eigenaar verwisselde.

De relatieve grondmobiliteit – het verhandeld areaal afgezet tegen het totaal areaal landbouwgrond – lag in de eerste helft van dit jaar op 0,95 procent procent tegen 1,06 procent over dezelfde periode twee jaar geleden.

Noord

De gemiddelde agrarische grondprijs in het noorden is gedaald met 3,6 procent, van 49.500 euro per hectare in het eerste kwartaal van 2016 tot 47.700 euro in het tweede kwartaal van 2016. Dat is een fractie (1 procent) boven het gemiddelde niveau over heel 2015 en bijna een kwart hoger dan in 2012 (de prijs bedroeg toen 38.800 euro per hectare). De grondprijs is in dit landsdeel het laagst: in het afgelopen kwartaal 16 procent onder het landelijk niveau en een kwart onder dat van landsdeel Zuid.

De grondmobiliteit - de hoeveelheid landbouwgrond die wordt verhandeld - is in landsdeel Noord sterk afgenomen: van ongeveer 6.700 hectare in de eerste helft van 2014 naar 5.900 het jaar daarop en 4.700 ha in het afgelopen halfjaar. Dat komt overeen met een relatieve mobiliteit van respectievelijk 1,17 procent, 1,03 procent en 0,83 procent.

Oost

De gemiddelde grondprijs gaat in het oosten de laatste drie kwartalen vrij sterk op en neer. De prijs in het tweede kwartaal van dit jaar lag op 64.600 euro per hectare, tegen een gemiddelde van 58.000 euro per hectare in de eerste drie kwartalen van 2015. In 2012 lag de gemiddelde prijs in Oost nog op 51.600 euro per hectare. In vergelijking met heel Nederland komt de prijs in Oost in het tweede kwartaal van 2016 13 procent hoger uit. Gerekend vanaf 2012 kent Oost een gemiddeld 8 procent hogere prijs.

In de afgelopen twee kwartalen is in het oosten circa 5.600 ha grond verhandeld. Dat is vrijwel gelijk aan de overeenkomstige kwartalen van de twee voorgaande jaren. Afgezet tegen de totale oppervlakte landbouwgrond in landsdeel Oost bedroeg de relatieve grondmobiliteit in deze drie halfjaarlijkse perioden 1,01 procent.

West
De gemiddelde agrarische grondprijs in het westen is in het tweede kwartaal van 2016 met 3 procent gedaald tot 54.800 euro per hectare. De afname volgde na een vrij sterke stijging van de grondprijs in de twee voorgaande kwartalen. De grondprijs in het afgelopen kwartaal ligt 6 procent boven het gemiddelde niveau over heel 2015 en ruim een vijfde hoger dan in 2012 (de prijs bedroeg toen 44.200 euro per hectare). In vergelijking met de landelijke grondprijs blijft die in landsdeel West daar vanaf 2012 gemiddeld 4 procent onder.

In het afgelopen halfjaar is in het westen ruim 2.300 hectare landbouwgrond verhandeld. Dat is vergelijkbaar met de mobiliteit in de eerste helft van 2015, maar wat lager (7 procent ) dan in 2014. De relatieve grondmobiliteit - de verhouding tussen verhandelde landbouwgrond en totaal areaal landbouwgrond – bedroeg in de eerste helft van 2016 1,05 procent , tegen 1,14 procent in 2014.

Zuid

In het zuiden is de gemiddelde agrarische grondprijs iets gedaald (2 procent ), van 66.200 euro per ha in het eerste kwartaal tot 64.700 euro per hectare in het tweede kwartaal van 2016. De prijs in het afgelopen kwartaal ligt nog ruim 2 procent hoger dan over heel 2015, en 13 procent boven de gemiddelde prijs in 2012 (de prijs bedroeg toen 57.500 euro).

De grondprijs ligt in dit landsdeel in vrijwel alle kwartalen boven die in de andere delen van het land. In het afgelopen kwartaal is het prijsverschil met landsdeel Noord 36 procent en met West 18 procent , terwijl in Oost een gelijke prijs is genoteerd.

In het afgelopen halfjaar is in landsdeel Zuid 4.700 hectare landbouwgrond verhandeld, tegenover 4.200 hectare in de eerste helft van 2015, en 4.700 hectare in 2014. De relatieve grondmobiliteit - de verhouding tussen verhandelde landbouwgrond en totaal areaal landbouwgrond – komt in de eerste helft van 2016 uit op 0,96 procent , tegen 0,85 procent een jaar eerder.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  8° / 6°
  30 %
 • Vrijdag
  8° / 7°
  10 %
 • Zaterdag
  7° / 2°
  10 %
Meer weer