ABN Amro voorspelt deling varkenshouderij

In de varkenshouderij zal de komende jaren meer en meer sprake zijn van een tweedeling in vraaggestuurde ketens en in regulier. Dat is het gevolg van een stijgende kostprijs en staat in het rapport 'Verder met varkens; kwaliteit is de kern' van ABN Amro dat vrijdag verschijnt.

Vraaggestuurde ketens ontstaan of ontwikkelen zich verder en vragen om een toenemend aantal varkens. Reguliere ketens worden steeds afhankelijker van de buitenlandse afzet, stelt ABN Amro in het rapport.

'Voor beide ketentypes ligt de basis bij efficiënte varkensbedrijven die flexibel kunnen schuiven tussen verschillende ketens', schrijft sectormanager dierlijke productie Wilbert Hilkens.

Toekomstscenario's varkensvleesketens

In het rapport schetst ABN Amro vier toekomstscenario's: ketenontwikkeling in eigen land, buitenlandse ketenontwikkeling, doordraaien in reguliere productie en een lager productievolume.

Ketenontwikkeling in eigen land zit in een flow. Vooral de Beter Leven-concepten met één ster van Nederlandse slachterijen groeien snel. Maar ook Duitse slachterijen met Nederlandse klanten en leveranciers gaan mee in de ontwikkeling.

Voorwaarden voor succes zijn, zo schrijft ABN Amro, actieve ketens met langetermijnafspraken tussen varkenshouders, slachterijen en retailers of foodservice-bedrijven. Om op volume en kwaliteit te kunnen sturen, is voor minstens tien maanden vooruit inzicht in de productie nodig.

Knelpunten en oplossingen

De belangrijkste knelpunten voor de verdere ontwikkeling van de Nederlandse varkensketens zijn: mest, gezondheid en ruimtelijke ordening. De gestegen mestafzetkosten noemt ABN Amro de belangrijkste oorzaak van de uitholling van de concurrentiepositie van de Nederlandse varkensvleesketen.

'De keten is niet de directe veroorzaker, maar draagt wel de gevolgen', aldus sectormanager Hilkens. Diergezondheid daarentegen ontwikkelt zich steeds meer als sleutel tot succes. Belangrijke maatschappelijke issues - dierenwelzijn en antibioticagebruik - worden direct door diergezondheid beïnvloed.

Veel veranderd

ABN Amro stelt vast dat er in de afgelopen jaren flink wat is veranderd op het gebied van ruimtelijke ordening. 'De centrale planmatige aanpak is aangevuld met een sociale component: de directe omgeving van varkensbedrijven moet de ontwikkeling gunnen of niet blokkeren', schrijft het rapport.

'De mate waarin dat speelt verschilt per regio, maar is met name in Brabant erg sterk', aldus Wilbert Hilkens, de auteur van het rapport.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  20° / 15°
  70 %
 • Zaterdag
  20° / 13°
  60 %
 • Zondag
  20° / 14°
  50 %
Meer weer