Spruitentelers+alert+op+nieuwe+aantasting
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Spruitentelers alert op nieuwe aantasting

Light Leaf Spot is een nieuwe schimmelziekte die in spruiten schade toebrengt aan het gewas en aan het te oogsten product.

Spruitentelers zijn alert op de aantasting en hebben behoefte aan informatie over de juiste bestrijdingsstrategie.

Light Leaf Spot wordt veroorzaakt door de schimmel Pyrenopeziza brassicae. De aantasting is al langer bekend in het Verenigd Koninkrijk en zorgt daar de laatste jaren voor een berekende schade die oploopt tot meer dan 100 miljoen pond op jaarbasis.

Vooral later in het seizoen

Enkele jaren geleden is de schimmel voor het eerst aangetoond in Nederland. In het teeltseizoen 2015-2016 was de ziektedruk behoorlijk hoog. Groot probleem voor de beheersing van Light Leaf Spot is het groot aantal waardplanten.

De schade aan spruitkool is sterk rasafhankelijk en doet zich vooral voor later in het seizoen, dus in de late herfst- en winterteelten.

Eén van de speerpunten

Op het Spruitenplatform dit jaar bij de spruitentelers Huib en Chris Bos in Zevenhuizen is de bestrijding van Light Leaf Spot één van de speerpunten, vertelt Ulko Stoll van Vollegrondgroente.net.

'Spruitenspecialisten van Agrifirm Plant, CZAV en Van Iperen hebben enkele bestrijdingsschema's naast elkaar gelegd. Belangrijke vraag is daarbij of een driewekelijks spuitschema voldoende is om de schimmel te beheersen.'

Eerste veldbijeenkomst

Op vrijdag 1 juli organiseert Vollegrondsgroente.net een eerste veldbijeenkomst op het Spruitplatform. Naast Light Leaf Spot is er dan ook aandacht voor onkruidbestrijding in spruiten en kwaliteitsverbetering door uitgekiende bemesting.

Weer

 • Maandag
  6° / 0°
  20 %
 • Dinsdag
  9° / 1°
  85 %
 • Woensdag
  8° / 7°
  95 %
Meer weer