Ecologen vinden beheer natuur te vrijblijvend

De nieuwe regels voor agrarisch natuurbeheer, die op op 1 januari van dit jaar zijn ingevoerd, gaan niet ver genoeg. 'Boeren worden niet onder druk gezet om een hoogwaterpakket af te sluiten.'

Ecologen+vinden+beheer+natuur+te+vrijblijvend
© WUR

Dat zeggen de Wageningse ecoloog David Kleijn en zijn Groningse collega Jos Hooijmeijer in het blad Resource.

Beide ecologen denken dat de huidige regeling niet tot verhoging van het aantal weidevogels leidt, hoogstens tot vertraging van de afname.

Collectieven

In het beleid voor agrarisch natuurbeheer kunnen alleen boeren in kerngebieden, waar de kans op natuurherstel groot is, nog subsidie aanvragen. Bovendien is het aantal doelsoorten voor natuurbehoud beperkt tot 67.

Verder gaat het geld niet langer naar individuele boeren, maar naar collectieven van boeren die een gebiedsplan maken.

Verbetering

Kleijn vindt de aanpassingen wel een verbetering. Een belangrijk element vindt hij dat er nu ook een vergoeding bestaat voor het verhogen van de grondwaterstand. Dat vertraagt de gewasgroei, waardoor boeren later gras gaan maaien.

Hooijmeijer, weidevogelbioloog aan de Rijksuniversiteit Groningen, ziet voordelen aan het nieuwe beleid.

Beheersmaatregelen

Voor een goed weidevogelbeheer zijn volgens Hooijmeijer grote gebieden van minimaal 500 hectare nodig waarvoor een zwaar pakket aan beheersmaatregelen wordt afgesloten.

Het moet gaan om gebieden met kruidenrijk grasland, waar een hoog waterpeil wordt aangehouden en een uitgesteld maairegime.

Zwaar pakket

Hooijmeijer en Kleijn vinden dat er onvoldoende wordt gestuurd op het afsluiten van zo'n zwaar pakket. De provincies hebben naar hun mening ook onvoldoende gestuurd op beheersovereenkomsten in gebieden rond natuurreservaten.

Ook terreinbeheerders als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten zouden moeten deelnemen aan de collectieven. Dat is nog niet gebeurd en betekent een gemiste kans.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

Meer weer