Nieuwe natuur Binnenveld krijgt vorm

Provincie Gelderland heeft 300 hectare grasland langs de Grift in het Binnenveld bij Wageningen aangewezen als onderdeel van het Gelders Natuurnetwerk. Niet alleen terreinbeheerder Staatsbosbeheer, maar ook agrarische natuurvereniging Het Binnenveld en Vereniging Mooi Wageningen gaan er de komende jaren samen topnatuur ontwikkelen. Dat maakt het gebied in meerdere opzichten bijzonder.

Nieuwe+natuur+Binnenveld+krijgt+vorm
© Joost de la Court

Als het aan de drie partijen en de provincie ligt wordt het natuurgebied, dat tussen de stuwwallen van Rhenen en Wageningen inligt, een mix van blauwgrasland, bloemrijke weiden en trilveen. Het is er erg nat omdat uit beide stuwwallen kwelwater opborrelt. Dat maakt het nu al niet erg geschikt voor reguliere landbouw. Wel liggen er kansen voor agrarisch natuurbeheer.
De twee particuliere organisaties hebben zich aangemeld nadat provincie Gelderland en Staatsbosbeheer grote delen van de gronden hadden verworven en Gelderland het beheer wilde uitgeven aan Staatsbosbeheer. Ook zij zagen wel kansen voor natuurontwikkeling.
Een groot deel van het gebied is in eigendom van Staatsbosbeheer, zo'n 150 hectare. Daarnaast heeft de provincie 65 hectare in bezit. Het overige deel is in handen van particulieren. Gelderland zag dat de plannen van de drie partijen elkaar konden versterken en vroeg hen er één geheel van te maken. Dat beheerplan werd woensdag gepresenteerd.
De Binnenveldse Hooilanden hebben grote potentie, daar is iedereen het over eens. Maar voor het zover is, moet er nog veel gebeuren, benadrukten de drie uitvoeringspartners en provincie Gelderland woensdag op de presentatie.
Hydrologisch en bodemonderzoek wijst uit dat de natuurdoelstellingen haalbaar zijn, mits eerst een deel van de toplaag wordt afgegraven. De bodem is nu te voedselrijk en zo blijft het winterpeil ook in de zomer behouden. Daarnaast worden sloten gedempt of afgesloten en wordt een oude waterloop, de Kromme Eem, in ere hersteld. Op die manier ontstaan twee watersystemen: afwatering voor de landbouw via de Grift en parallel daaraan de Kromme Eem voor het natuurgebied.

Bijzonder

'Het wordt een bijzonder geheel, en ook de manier waarop het is opgezet is een bijzondere ervaring', stelt bestuurder Reijer Jochemsen van ANV Het Binnenveld en LTO Noord-afdeling Ede diplomatiek.
'Er wordt al lang over dit gebied gepraat. De overgang is geleidelijk gebeurd. Het is goed dat de provincie heeft ingezien dat er meer partijen zijn dan alleen Staatsbosbeheer en ons heeft samengebracht.'
Volgens Jochemsen zijn de gecombineerde plannen niet alleen goed voor de natuur en de omgeving, maar ook voor de boeren. De effecten van de aanpassingen op de waterhuishouding op de aanliggende landbouwgrond zijn naar verwachting zeer beperkt.
De afvoer uit het agrarische achterland blijft volledig in tact. Ook de waterbergingsfunctie blijft behouden. Om eventuele natschade te voorkomen zijn extra maatregelen te nemen, zoals het opbrengen van de vrijkomende grond.
Ook voor beleidsmedewerker Philip Scheepers van Staatsbosbeheer was het wennen. 'We hebben uitvoerig kennisgemaakt om toch tot één plan te komen.' Voor hem staat de natuur voorop, daarna komt het agrarisch medegebruik. 'Wij hadden het eerste recht van koop van de grond. Dat recht wordt nu gedeeld', vat hij de nieuwe verhoudingen samen.
Jochemsen constateert dat het plan er nu anders uitziet dan wat de partijen afzonderlijk hadden ingediend. 'Dat is een risico, maar wij wilden wel meedoen. Ook wij hebben onze inbreng gehad.' Zowel de ANV als Mooi Wageningen krijgt een deel van de grond in gebruik, allebei zo'n 30 hectare.
Rob Janmaat van Vereniging Mooi Wageningen vindt dat de samenwerking goed uitpakt. 'Wij willen vooral mooie natuur creëren. En de potenties voor bijzondere natuur worden zo alleen maar groter. Wat dat betreft zijn wij positief verrast. Maar we zijn er nog niet.'
De omgeving kan nog tot 16 april op het beheerplan reageren. Tot 2017 wordt het plan verder bijgeschaafd, onder meer met inbreng van omwonenden en belanghebbenden. De omvorming van de Binnenveldse Hooilanden moet dan eind 2017 van start gaan. De aanleg van het nieuwe natuurgebied neemt minimaal twee jaar in beslag.

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  2° / -3°
  10 %
 • Zondag
  1° / -1°
  10 %
 • Maandag
  2° / -3°
  10 %
Meer weer