Nieuw+stelsel+natuurbeheer+van+start
Nieuws
© Water, Land en Dijken

Nieuw stelsel natuurbeheer van start

Het nieuwe stelsel van agrarisch natuurbeheer via de collectieven is officieel gestart.


Dat gebeurde afgelopen vrijdag tijdens een bijeenkomst in Driebergen-Zeist waar alle betrokken partijen IPO, SCAN, BIJ12, RVO.nl en het ministerie van EZ het officiële startsein gaven.

De kern van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer is een collectieve aanpak en het agrarisch natuurbeheer toepassen op de meest kansrijke plekken om de biodiversiteit in het landelijk gebied en natuurgebieden te vergroten en versterken.

Voor 2016 hebben de twaalf provincies voor ruim 43,1 miljoen euro aan subsidie beschikt voor het vernieuwde agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Veertig agrarische collectieven (bestaande uit 6.630 deelnemende agrariërs) gaan in 2016 totaal ruim 63.000 hectare natuur beheren.

Aandikken

'Met de collectieven wordt de bureaucratie sterk verminderd, en we dikken het agrarisch natuurbeheer in tot de gebieden waarin het werk van de boer echt zin heeft. Natuurlijk moet het nieuwe systeem zich in de praktijk nog bewijzen', zegt IPO-bestuurder Jan Jacob van Dijk, tevens gedeputeerde in Gelderland.

'We zijn nog maar net gestart. Er zal de komende periode dan ook veel aandacht voor monitoring zijn. Ik vind het in elk geval al een knappe prestatie dat we in zo'n korte tijd een nieuwe werkwijze hebben neergezet en dat de agrariërs, met hulp van de SCAN, de vorming van collectieven en het maken van de beheerplannen voortvarend hebben opgepakt.'

Nieuwe stelsel

De collectieven hebben zich inmiddels verenigd in een nieuwe organisatie BoerenNatuur.nl. Voorzitter Alex Datema: 'Het nieuwe stelsel legt de sturing van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer daar waar die hoort, in de gebieden zelf. Het is nu aan de professioneel georganiseerde collectieven om die verantwoordelijkheid waar te maken en te vertalen in kwalitatief goed beheer in samenwerking met de andere gebiedspartners.'

Weer

 • Dinsdag
  4° / -1°
  10 %
 • Woensdag
  5° / 1°
  10 %
 • Donderdag
  8° / 4°
  70 %
Meer weer