CDA+zit+met+mineralenconcentraat+in+maag
Nieuws
© Dirk Hol

CDA zit met mineralenconcentraat in maag

CDA willen weten van staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) waarom hij de proef met mineralenconcentraat niet uitbreidt. Het aantal deelnemende bedrijven blijft tien, terwijl de staatssecretaris eerder meerdere malen heeft aangegeven dat dat er meer worden.

Dat schrijft Tweede Kamerlid Jaco Geurts (CDA) in vragen aan Van Dam in de aanloop van de Europese Landbouw- en Visserijraad op 17 mei. Hij wil weten waarom de ambitie om de pilot uit te breiden opeens is opgegeven.

'Waarom wordt er niet nog steeds ingezet op spoedige uitbreiding, welke ambitie is toegezegd aan de Kamer in 2014? Welk verzoek is eigenlijk gedaan aan de Europese Commissie en wat was de reactie van de Europese Commissie daarop?'

Ook vraagt Geurts de proef uit te breiden 'om verder kennis op te doen' met oog op de wijziging van de meststoffenverordening in Brussel. 'Bent u bereid om zich hiervoor in te zetten zoals eerder toegezegd?'

Brussel

De Europese Commissie heeft onlangs een nieuw voorstel over meststoffen bij het Europees Parlement en de Europese Raad neergelegd. Hiermee wordt de regelgeving voor meststoffen uit afval en dierlijke mest in alle lidstaten gelijkgesteld.

Alleen mineralenconcentraat wordt nog niet erkend als kunstmestvervanger. Meerdere partijen in het europees Parlement hebben echter aangegeven dat wel te willen.

Voorstander

Ook LTO Nederland is hiervan voorstander. Veehouders kunnen zo meer en meer kringlopen sluiten, onder meer door het (verplicht) verwerken van een percentage mest.

Door mestverwerking kunnen mineralenconcentraten worden geproduceerd: meststoffen uit dierlijke mest die, bij goede aanwending, toegepast kunnen worden voor de teelt van gewassen. Voordeel is dat er gerichter bemest kan worden, de opname van nutriënten beter werken en dat de milieukwaliteit verbetert.

Weer

 • Maandag
  25° / 12°
  10 %
 • Dinsdag
  28° / 12°
  10 %
 • Woensdag
  23° / 13°
  20 %
Meer weer