Inventarisatie+mestverwerking+van+start
Nieuws
© Han Reindsen

Inventarisatie mestverwerking van start

De jaarlijkse inventarisatie van het Projectbureau Lokale Mestverwerking en Bureau Mestafzet gaat weer van start. Hiermee brengen de organisaties de mestverwerkingscapaciteit in Nederland in kaart.

Vorig jaar bleek uit de inventarisatie, in combinatie met gegevens van de CDM (Commissie Deskundigen Meststoffenwet), dat het fosfaatoverschot grotendeels verwerkt en/of geëxporteerd kon worden.

In 2016 neemt de vraag naar mestverwerking toe door de hogere verwerkingspercentages in concentratiegebied Oost en Zuid, aldus de organisaties.

In 2014 hebben mestverwerkers voor het eerst de (verwachte) mestverwerkingscapaciteit kunnen opgeven. Mede op basis van deze gegevens heeft de staatssecretaris van Economische Zaken het mestverwerkingspercentage vastgesteld.

Met de inventarisatie heeft de sector een belangrijk instrument ontwikkeld om goed te kunnen anticiperen op ontwikkelingen in de mestmarkt.

Verwerkingsplicht

De monitoring is van belang om te kunnen beoordelen of er voldoende verwerkingscapaciteit voor de veehouders beschikbaar komt om aan de verwerkingsplicht te kunnen voldoen.

Daarnaast kunnen uit de inventarisatie aandachtspunten naar voren komen op basis waarvan acties kunnen worden ondernomen.

Voor zowel de veehouderijsector als de (toekomstige) mestverwerkers levert de inventarisatie waardevolle informatie op. De mestverwerkers krijgen zicht op hoe de markt zich ontwikkelt en kunnen op basis daarvan besluiten nemen ten aanzien van de eigen onderneming.

Completer beeld

Hoe meer mestverwerkers mee doen aan de inventarisatie, hoe completer het beeld wordt van mestverwerking in Nederland en hoe waardevoller de resultaten. Betrokken bedrijven kunnen hun gegevens invullen op de website van het Mestverwerkingsloket.

In de inventarisatie wordt geen informatie van afzonderlijke projecten vermeld, maar alleen samengestelde informatie over totalen van alle mestverwerkers of groepen mestverwerkers. Ook dit jaar ontvangt het ministerie van EZ een rapport met een persoonlijke toelichting.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  21° / 9°
  10 %
 • Zaterdag
  23° / 13°
  35 %
 • Zondag
  25° / 16°
  30 %
Meer weer