Verwerker+helpt+boeren+en+industrie
Achtergrond
© Peter Nefkens

Verwerker helpt boeren en industrie

70.000 ton mest van veehouderijen in Zuidwest-Drenthe moet in 2018 in een co-vergistings- annex mestverwerkingsinstallatie worden omgezet in biogas voor de nabijgelegen industrie. Na vele jaren van voorbereiding kan die er volgens stichting Het Hooge Wold eindelijk komen.

Het bestuur van stichting Het Hooge Wold wil dit jaar een mooie slag slaan met een nieuwe mestvergister. Het project, dat een investering van minstens 12,5 miljoen euro vergt, betekent volgens de initiatiefnemers een win-winsituatie voor de hele regio. De mestvergister moet komen op industrieterrein De Wieken in Hoogeveen. Daar is 2,5 hectare grond beschikbaar.
Van daaruit moet een 4 kilometer lange gasafvoerbuis naar DOC Kaas worden aangelegd. Deze zuivelcoöperatie heeft de intentie uitgesproken de 5 miljoen kubieke meter biogas af te nemen, die jaarlijks wordt geproduceerd. Daarmee wordt in de helft van het jaarlijkse gasverbruik van DOC Kaas voorzien.
Er komt overigens niet alleen regionale mest in de mestvergister, er gaat ook een flink aantal tonnen Drents bermgras in. De Zuidema Groep in Hoogeveen, tevens de eigenaar van de grond op De Wieken, verwerkt jaarlijks enige duizenden tonnen bermgras. Naar schatting wordt ook circa 10.000 ton glycerol aan de mestvergister toegevoegd.
Bartele Russchen en Roelof Klooster, twee bestuursleden van het eerste uur, vertellen enthousiast over hun stichting, de mestcoöperatie die duurzaam bezig wil zijn en daar volop steun voor krijgt van provincie Drenthe en de gemeenten De Wolden en Hoogeveen.

Green Deal

De provincie maakte begin januari bekend dat er via een Green Deal 95.000 euro beschikbaar komt voor verder onderzoek.
'In 2013 kregen we bezoek van de gedeputeerde, die ons op het hart drukte dat ons plan door moest gaan', aldus Klooster, eigenaar van loon- en transportbedrijf Klooster & Dekker in Zuidwolde. 'Het heeft daarna twee jaar in de week gelegen', weet Russchen, voormalig agrariër uit Zuidwolde. Samen met agrariër Theo Benning uit Pesse vormen ze een driemanschap.
Hun geduld werd op de proef gesteld, want in 2011 leek alles in kannen en kruiken voor de bouw van een mestfabriek naast DOC Kaas. Vanwege regelgeving ging dat toch niet door. Het Hooge Wold benaderde de Zuidema Groep, omdat die behalve een aantal hectares grond op De Wieken ook bermmaaisel beschikbaar heeft. 'We hebben gevraagd wat we voor elkaar konden betekenen', aldus Klooster.
DOC Kaas, Klooster en Zuidema hebben de intentie uitgesproken om de plannen nader te onderzoeken. De logistiek en verwerking van bermmaaisel wijzigen voor Zuidema met de komst van de vergister. Nu blijft bermmaaisel doorgaans wat langer liggen en dampt de bult lekker door langs de kant van de weg.
'Maar dat mag straks niet meer, want die warmte moeten wij hebben voor de mestvergister. Het maaisel moet dus sneller worden weggehaald. Bovendien moet er vaker worden gemaaid', weet Klooster. Directeur Michiel Zuidema van de Zuidema Groep beaamt dat inderdaad wijzigingen moeten worden doorgevoerd bij het maaien, inzamelen en inkuilen van het maaisel.

Onderbouwing

Zuidema wil sowieso wachten op een totale onderbouwing van het gehele plan. 'Alles valt of staat met de input van tonnen en de afzet van het biogas. We zijn geïnteresseerd in deze duurzame ontwikkeling en hopen op een succesvolle uitvoering. Het is echter een mega-investering, maar zeker de moeite waard om met elkaar de schouders onder te zetten.'
Dat de vergister in 2018 operationeel is, ziet Zuidema als zeer ambitieus. 'Misschien dat we in 2019 mest vergisten, maar misschien ook niet.' Over beschikbare, bruikbare tonnages bermmaaisel laat hij zich nog niet uit.
Energiemaatschappij Rendo moet straks de gasleiding van 4 kilometer aanleggen. De doorsnede van de buis wordt 16 centimeter en deze moet vanaf De Wieken onder meer onder het vliegveld, de Hoogeveense Vaart en de A37 worden doorgetrokken. Dat moet allemaal nog goed worden onderzocht.
Mede om die reden houdt DOC Kaas zich op de vlakte. 'Het is nog wat te vroeg om op de plannen in te gaan. Wij hebben wel de intentie uitgesproken om biogas af te nemen, maar moeten nog met elkaar verder praten. Dat zal in de loop van dit jaar zijn beslag krijgen', aldus woordvoerster Yvonne Derksen van DOC Kaas. 'De aan te leggen transportleiding moet wel aan voorwaarden voldoen.'
Derksen wil nog wel kwijt dat DOC Kaas meedoet omdat het project ook helpt een duurzaamheidsvraagstuk op te lossen. Voor de zuivelonderneming levert dit een forse reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen op. Regionale verwerking bespaart ook op transportbewegingen in de mestafzet.
De veehouderij in Zuid-Drenthe gaat met Het Hooge Wold in een coöperatie de verplichting aan om mest te leveren voor de verwerking. Het idee is dat de boeren in de coöperatie een bepaald bedrag als startkapitaal storten, daarna mogen ze leveren tegen een bepaalde prijs.
De mannen verwachten dat 65 boeren zich aansluiten, wat goed is voor 70.000 ton mest. 'Onze vergister wordt hypermodern en vrij groot. Het levert ook weer arbeidsplaatsen op', vertelt Russchen.
'De vergister loopt 24 uur per dag. Behalve biogas komt er 50.000 liter schoon water uit. De dikke mestfractie die uiteindelijk als restproduct overblijft, kan weer worden gedroogd voor de export naar het oosten van Duitsland of Polen. Als alles meezit, kan de bouw in de zomer van 2018 beginnen, zodat in de herfst de eerste mest kan worden verwerkt.'

Weer

 • Donderdag
  31° / 21°
  70 %
 • Vrijdag
  27° / 20°
  80 %
 • Zaterdag
  25° / 19°
  95 %
Meer weer