NVV%2C+NVP+en+NMV+stappen+uit+PAS%2Doverleg
Nieuws
© Koen van Wijk

NVV, NVP en NMV stappen uit PAS-overleg

De Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV), Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) en Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) stappen per direct uit het overleg met het ministerie van Economische Zaken over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).

Dat hebben de boerenorganisaties vrijdag per brief laten weten aan staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken.

Ze accepteren het niet dat zij niet zijn gekend in een extra reservepakket aan milieumaatregelen in en rond Natura 2000-gebieden. Dit pakket is afgesproken in een overleg op 19 december 2014 tussen de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu, de provincies en gemeenten.

Hierbij is de veehouderijsector niet betrokken, maar pas tien maanden later geïnformeerd, stellen de bonden. 'Het is allemaal in een achterkamertje voorgekookt. Wij hebben daar bij de staatssecretaris al eerder bezwaar tegen gemaakt.'

Onacceptabel

Ondanks dat de agrarische sector niet bij het overleg betrokken is geweest, is de afspraak wel opgenomen in het PAS 2015-2021, dat op 1 juli 2015 van kracht werd, melden de bonden. Ze vinden het onacceptabel dat wordt gesproken over extra maatregelen boven op de eerder afgesproken maatregelen.

'Wij hebben al eerder gepleit om de ontwikkelruimte voor de veehouderij in de PAS wettelijk te garanderen. De veehouderij heeft in het Convenant Maatregelen PAS afgesproken om de ammoniakuitstoot met 10 kiloton te verminderen', schrijven zij. Als tegenprestatie komt 56 procent van de depositieruimte, die als gevolg van deze reductie ontstaat, beschikbaar voor de veehouderij als extra ontwikkelruimte.

Convenanten

'De staatssecretaris was echter niet bereid om dit wettelijk te regelen. Daarentegen zou hij zich er wel op focussen om tot convenanten te komen met andere sectoren. Dit is nog steeds niet gebeurd', aldus de bonden.

Ze zijn dan ook niet bereid om nog verder in gesprek te gaan met het ministerie van Economische Zaken, zolang dit niet is gerealiseerd. 'Eerst moeten de afspraken worden nagekomen.'

LTO: geen aanleiding

LTO Nederland ziet nog geen aanleiding om uit het PAS-overleg te stappen. 'We delen de zorg van de bonden. Wij hebben vorig jaar oktober al onze zorgen uitgesproken over de gang van de zaken en de extra maatregelen die het ministerie en de provincies op het oog hebben', zegt coördinator Gerbrand van 't Klooster van LTO Nederland.

'De PAS is sinds 1 juli 2015 van kracht, functioneert, maar is nog niet volmaakt. Knelpunten hebben we vooralsnog steeds in overleg kunnen oplossen. Als zich knelpunten voordoen en er is onvoldoende ontwikkelruimte voor agrarische bedrijven, is er reden om in de breedte te kijken naar maatregelen.'

Weer

 • Dinsdag
  18° / 7°
  10 %
 • Woensdag
  19° / 8°
  10 %
 • Donderdag
  16° / 12°
  70 %
Meer weer