Project Bufferboeren ook in Veghel

Veghel - Het project Bufferboeren is in Loosbroek al enige jaren een groot succes. Brabant Water wil dit project samen met ZLTO en het Louis Bolk Instituut ook in Veghel uitrollen. Doel is een betere waterhuishouding op boerenbedrijven, zodat gewassen beter voorbereid en bestand zijn tegen eventuele droogte in toekomst.

Jasper SchelIn het project Bufferboeren worden diverse landbouwkundige maatregelen in de praktijk onderzocht die de vochtvoorziening van gewassen verbeteren. Voorbeelden zijn het verhogen van het organische-stofgehalte van gewassen en het vergroten van de bewortelingsdiepte.
De maatregelen kunnen een bijdrage leveren aan effectieve bestrijding van verdroging van Nederlandse landbouwgronden. De verwachting is dat verdroging en daarmee zoetwatervoorziening door klimaatverandering een steeds groter probleem wordt.
‘We hebben goede ervaringen met een soortgelijke situatie in Loosbroek’, zegt Sef Philips, hoofd Strategie en beleid bij Brabant Water, kijkend naar het project Bufferboeren dat daar al enkele jaren loopt. ‘In Loosbroek hebben we vooraf met boeren en tuinders in het gebied besproken wat de wensen zijn en wat we kunnen doen om de vochthuishouding van de bodem op orde te houden. Samen met het Louis Bolk Instituut en ZLTO leveren we maatwerk, en dat gaat goed.’
In Veghel wint Brabant Water drinkwater. Wellicht dat de winning in de toekomst uitgebreid wordt. Eventuele effecten zijn volgens Philips te verwaarlozen. ‘Toch gaan wij graag in gesprek met boeren en tuinders om te kijken hoe ze hun waterhuishouding kunnen verbeteren. Ook met het oog op het veranderende klimaat met meer en langere perioden van droogte.’

Anticiperen

Johan Elshof, specialist Water en Bodem bij ZLTO, ziet een uitrol van Bufferboeren in Veghel wel zitten. ‘De invloed van grondwaterwinning zal inderdaad best meevallen. Maar zeker is dat het droger gaat worden in de grond. Daar kun je iets aan doen.
‘Met Bufferboeren hebben we in Loosbroek maatregelen getroffen op gebied van bodemkwaliteit, beworteling en gewaskeuze. Als boer krijg je nu al de kans om te experimenteren met maatregelen om te anticiperen op drogere omstandigheden. De begeleiding wordt nog betaald ook.’
Melkveehouder Antoon Delisse uit Erp kent het project Bufferboeren in Loosbroek en hoort enthousiaste verhalen. ‘Als dat voordelen oplevert om de verdroging tegen te gaan, dan vind ik het natuurlijk prima.’
ZLTO organiseert in samenwerking met Brabant Water een informatieavond. Deze vindt plaats op woensdag 3 februari vanaf 20 uur in café-zaal De Paal aan de Hezelstraat 26 in Erp.

Weer

 • Dinsdag
  13° / 7°
  50 %
 • Woensdag
  8° / 5°
  10 %
 • Donderdag
  10° / 4°
  70 %
Meer weer