RvS%3A+uitrijden+staat+los+van+dieren+houden
Nieuws
© Arno de Snoo

RvS: uitrijden staat los van dieren houden

Het uitrijden van mest vormt niet één project met het houden van dieren. Dit volgt uit een uitspraak van de Raad van State.

Dat concludeert de agrarische advocaat Franca Damen op haar site. De zaak was aangespannen door provincie Friesland, waarbij aan een veehouderij een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet (NB-wet) is verleend.

Tegen deze vergunning had de actiegroep Mobilisation for the Environment (MOB) beroep ingediend.

Depositie

MOB voerde in haar beroep aan dat de provincie niet inzichtelijk heeft gemaakt wat de effecten zijn van de mest. Volgens MOB had de provincie het houden van dieren en het uitrijden van mest als één project moeten beschouwen.

Nu de provincie dat niet heeft gedaan, heeft de provincie volgens MOB de stikstofdepositie onderschat.

De Raad oordeelde echter dat het uitrijden van mest geen onderdeel uitmaakt van het aangevraagde project. Het project waarvoor een NB-wetvergunning is aangevraagd, heeft enkel betrekking op de uitbreiding van de veehouderij met een stal voor melkvee.

Niet verbonden

Het houden van dieren en het mogelijk uitrijden van mest op de bij de melkveehouderij behorende percelen is 'in dit geval' niet zodanig onlosmakelijk met elkaar verbonden dat de provincie de vergunning voor het aangevraagde project had moeten weigeren.

Uitrijden van mest op deze gronden is niet noodzakelijk voor de afvoer van de mest, nu er alternatieven zijn, zoals de verwerking hiervan op een andere locatie.

Dit betekent dat het uitrijden van mest dan ook niet als één project met het houden van dieren behoefde te worden aangevraagd en vergund. MOB is daarmee in het ongelijk gesteld.

Vergunning

Omdat uitrijden van mest en houden van dieren niet als één project geldt, kan een afzonderlijke NB-wetvergunning worden aangevraagd voor enkel het houden van dieren, stelt Damen.

Ze wijst daarbij ook op een eerdere uitspraak van de Raad dat voor het uitrijden een NB-wetvergunning nodig kan zijn.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  22° / 6°
  10 %
 • Zaterdag
  23° / 9°
  10 %
 • Zondag
  22° / 10°
  10 %
Meer weer