Waardering+van+het+veenweidegebied+gepeild
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Waardering van het veenweidegebied gepeild

Gemeente Woerden en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) werken aan een structurele aanpak van de bodemdalingsproblematiek in de veenweiden.

Die aanpak moet in samenwerking met andere overheden, ondernemers en inwoners tot stand komen. Daarom start dit najaar een onderzoek naar de waardering van het veenweidegebied.

Omdat toekomstige maatregelen invloed kunnen hebben op het veenweidelandschap willen de gemeente en het waterschap de meerwaarde van het landschap ook meewegen.

Waterbeheer

'Een van de grote opgaven voor het veenweidegebied van de toekomst is hoe het waterbeheer bij voortgaande bodemdaling betaalbaar blijft. Het antwoord is niet makkelijk', aldus HDSR-bestuurder Bernard de Jong.

Maatregelen om de kosten van bodemdaling te beperken hebben mogelijk invloed op de kwaliteit van het landschap, de natuur en de cultuurhistorie. Deze aspecten zijn lastig in geld uit te drukken, maar hebben wel een waarde voor de inwoners en gebruikers van het gebied, stellen de initiatiefnemers.

Kosten

Als we de kosten èn baten helder hebben, kunnen we ook een betere afweging maken voor de gewenste maatregelen die nodig zijn om anders om te gaan met bodemdaling, schrijven gemeente Woerden en het waterschap.

De vragenlijst voor het waarderingsonderzoek is tot 31 oktober a.s. te vinden via www.waarderingveenweide.nl. Onder alle deelnemers aan het onderzoek verloten de organisatoren een ballonvaart boven het Groene Hart.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  18° / 10°
  10 %
 • Donderdag
  20° / 8°
  10 %
 • Vrijdag
  20° / 9°
  30 %
Meer weer