Kringloopcertificaat+voor+vijftig+boeren
© NVT

Kringloopcertificaat voor vijftig boeren

Ruim vijftig melkveehouders uit Groningen krijgen het Kringloopcertificaat. Zij hebben concrete stappen gezet naar het verder verduurzamen en optimaliseren van hun bedrijven.

Op dit moment zijn in Nederland ruim 550 boeren bezig met het verder sluiten van hun bedrijfskringlopen volgens deze systematiek.

‘Met ons programma maken we inzichtelijk hoeveel op het bedrijf gebruikte meststoffen daadwerkelijk door gras of maïs worden opgenomen’, aldus Michiel Bus van stichting MEI.

Meststoffen

Kringloopboeren betekent: boeren met minder stikstof- en fosfaatverliezen en dus ook minder uitspoeling naar grond- en oppervlaktewater. Het is de inzet om meststoffen zo goed mogelijk te benutten, zodat ze niet in het milieu komen.

LTO Noord Groningen-voorzitter Hilbrand Sinnema en loco-dijkgraaf Johannes Lindenbergh van Waterschap Noorderzijlvest reiken de certificaten vrijdag 13 juni uit.

Weer

 • Donderdag
  21° / 7°
  10 %
 • Vrijdag
  20° / 9°
  30 %
 • Zaterdag
  18° / 9°
  30 %
Meer weer