Schenk%3A+melkveesector+heeft+hier+toekomst
© John Oud

Schenk: melkveesector heeft hier toekomst

Ledenbelang is en blijft prioriteit voor LTO melkveehouderij. Berichtgeving in de media die anders suggereert, is misleidend en onjuist. 'LTO gaat voor een toekomstbestendige melkveehouderij in Nederland.'

De gisteren gepresenteerde toekomstvisie van LTO en NZO bevestigt dit nog eens, geeft LTO-voorman Siem Jan Schenk aan. Daarin pleiten LTO en NZO voor het behoud van de melkveehouderij in Nederland.

'Kan dat grenzeloos? Nee! Maar laten we eerlijk zijn, dat weten de meeste melkveehouders zelf ook wel', verzekert Schenk.

Milieuvergunning

Melkveebedrijven die een nieuwe milieuvergunning nodig hebben (voornamelijk bedrijven met meer dan tweehonderd koeien), zullen of weidegang moeten toepassen of, als zij dat niet doen, voldoende gras en voedergewassen (ruwvoer) uit de nabije omgeving moeten halen.

Met de visie geeft LTO antwoord op vragen die leven in de sector en de maatschappij over de toekomst van de melkveehouderij in Nederland.

Bedrijfsvisie

'Ondernemen doe je samen. De ondernemer is verantwoordelijk voor zijn bedrijfsvisie en vanuit deze visie geeft hij dagelijks inhoud aan zijn eigen bedrijf', geeft Schenk aan.

'Wij, de sector en de zuivelketen, regelen onze zaken zelf, niet via eenduidige regels, maar wel door ruimte voor keuzes.'

Weidegang

Weidegang is hier onderdeel van, stelt de LTO-voorman, maar ook grondgebondenheid en verantwoorde mestafzet.

'Maar geen grondloze, grootschalige bedrijven zonder binding met de omgeving.'

Belangen boer en tuinder

LTO zet zich in voor de belangen van boeren en tuinders in Nederland, vertelt Schenk. 'Dat doen we door de spelregels zo gunstig mogelijk te maken voor de sector, rekening houdend met mens, dier en omgeving.'

'Dat doen we voor al onze leden, of ze weiden of niet, veel of weinig grond bezitten, twintig of tweehonderd koeien hebben', benadrukt hij. 'Leden weten waar we voor staan en met welke insteek de toekomstvisie melkveehouderij tot stand is gekomen.'

Weer

 • Zondag
  7° / 3°
  10 %
 • Maandag
  6° / 0°
  10 %
 • Dinsdag
  6° / 1°
  10 %
Meer weer