Minder+CO2%2Demissie+uit+glastuinbouw
© nieuwe oogst

Minder CO2-emissie uit glastuinbouw

In 2012 is de CO2-emissie van de glastuinbouw afgenomen. Met reductie van CO2-emissie loopt de glastuinbouw voor op de ontwikkeling in geheel Nederland.

Het aandeel duurzame energie in de glastuinbouw is wederom gestegen, maar nog ver verwijderd van het doel voor 2020.

De energie-efficiëntie ligt niet ver af van het doel voor 2020, maar is in 2012 iets verslechterd. Dit blijkt uit de jaarlijkse Energiemonitor Glastuinbouw van LEI Wageningen UR.

Streefwaarde

De totale CO2-emissie verminderde in 2012 tot 7,2 megaton en de CO2-emissie voor de teelt tot 5,1 megaton. De CO2-emissie voor de teelt zit daarmee onder de streefwaarde voor 2008-2012 (6,6 megaton) en is 0,7 megaton lager dan het doel voor 2020 zoals vastgelegd in het agroconvenant.

Sector en overheid zetten in op een maximale totale CO2-emissie per 2020 van 6,2 megaton, zoals vastgelegd in het CO2-convenant dat in 2012 werd getekend. De totale CO2-emissie in 2012 is 1,0 megaton hoger dan deze emissieruimte.

Energie-efficiëntie

In 2012 gebruikte de glastuinbouw 56 procent minder primaire brandstof per eenheid product dan in 1990. Daarmee is de glastuinbouw nog 1 procentpunt verwijderd van de doelstelling voor energie-efficiëntie in 2020.

Wel is in 2012 de energie-efficiënte verslechterd met 1 procentpunt. Dit komt door toename van het primair brandstofverbruik en afname van de fysieke productie. Over de gehele periode 2008-2012 is de energie-efficiëntie min of meer stabiel.

Duurzame energie

Het aandeel duurzame energie nam in 2012 met 0,4 procentpunt toe tot 2,3 procent. Voor de doelstelling in het Agroconvenant van 20 procent in 2020 zijn dus nog bijna 18 procentpunten te gaan.

Wel is het aandeel duurzame energie in de glastuinbouw de laatste jaren sterker toegenomen dan het aandeel in heel Nederland (4,4 procent). De groei van duurzame energie zat in 2012 bij aardwarmte, biobrandstoffen en inkoop van duurzame warmte.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  19° / 10°
  20 %
 • Donderdag
  20° / 11°
  10 %
 • Vrijdag
  21° / 10°
  20 %
Meer weer