Uienvoorraad gegroeid

Uientelers leverden in tonnen tot 1 april 2012 meer af. Desalniettemin is de voorraad 9% hoger dan in april 2011. Dat blijkt uit een inventarisatie van de Verenigde Telers Akkerbouw (VTA).

In absolute tonnen is op de peildatum van 1 april 2012 onder de vaste groep van telers 22% meer afgeleverd dan op hetzelfde moment in 2011. Ondanks dat er meer is afgeleverd zit er op 1 april nog 9% meer in voorraad dan een jaar eerder. Dit komt door de fors grotere oogst in 2011.

De telers die aan de peiling deelnemen hadden een oogst die 14% groter was dan in het teeltjaar 2010. Van de voorraad in opslag was op 1 april nog 79% vrij te verkopen, in april 2011 was dat aandeel 74%. Van de totale uienoogst van 2011 lag op 1 april 2012 nog 39% in opslag.