Kennispartner: Rabobank

Rabobank

Rabobank is een coöperatieve bank met een missie. Samen met onze stakeholders zetten we ons al 125 jaar in voor een toekomstbestendige samenleving en grote maatschappelijke uitdagingen. In Nederland zijn we marktleider in de food- en agrisector, wereldwijd focussen we op deze sector. Met altijd als uitgangspunt: samen bereiken we meer dan alleen.

 

Onze accountmanagers, experts in de agrarische sectoren, denken mee over de toekomst van het agrarisch ondernemerschap en helpen klanten bij het ontwikkelen van hun bedrijf. In onze visie op de agrofoodsector in 2040 voorziet Rabobank een gezonde toekomst voor de Nederlandse agrofoodsector als voedselproductie en behoud van natuur en milieu in balans zijn.