'Sparren met collega's helpt om uit je eigen kringetje te komen'

'Het goed benutten van mijn eigen talenten, brengt de beste kansen om te ondernemen met zich mee. Dat is wat ik vooral geleerd heb in het TOP melkveehouderij Ondernemerschap Programma.'

%27Sparren+met+collega%27s+helpt+om+uit+je+eigen+kringetje+te+komen%27
Rabobank
© Rabobank

Aan het woord is Jacoba van der Werf. Ze deed mee aan het TOP Melkveehouderij Ondernemerschap Programma dat de Rabobank samen met de Ondernemerschap Academy aanbiedt. Samen met haar man Gooitzen heeft Jacoba een melkveehouderij in Lemmer. Hun boerderij met 150 melkkoeien maakt deel uit van het familiebedrijf van Gooitzen, met meerdere locaties rond Lemmer.

Over haar motivatie om mee te doen aan de ondernemerschapstraining voor melkveehouders zegt Van der Werf: 'We zochten naar mogelijkheden om stappen te zetten om ons bedrijf te ontwikkelen, maar voor mijn gevoel kwamen we daar niet snel genoeg verder mee.'

'Ik aarzelde nog om me voor het programma aan te melden omdat ik vreesde bijna de enige vrouw in een groep mannen te zijn. Dat bleek ook het geval. Terugkijkend ben ik echter blij dat ik heb meegedaan. Ook voor andere vrouwen vind ik deze serie bijeenkomsten een aanrader. Als vrouw kun je een sterke factor zijn binnen een bedrijf. Het TOP-programma helpt om je sterke kanten beter tot hun recht te laten komen', aldus Van der Werf. 'Ik leerde dat het verbinden en enthousiasmeren van mensen goed bij mij past.'

Als vrouw kun je een sterke factor zijn binnen een bedrijf. Het TOP-programma helpt om je sterke kanten beter tot hun recht te laten komen

Jacoba van der Werf, melkveehouder in Lemmer

Volgens Marijn Dekkers, sectormanager melkveehouderij bij de Rabobank, is het TOP Melkveehouderij Ondernemerschap Programma uiterst actueel. 'Ondernemers in de melkveehouderij hebben te maken met snel een veranderende omgeving. Dit zorgt voor een transitie naar verdere verduurzaming binnen bedrijven, met een stevige verankering in de maatschappij. En daar kan het TOP-programma een bijdrage aan leveren.'

Dekkers constateert dat bijscholing bij ondernemers in de melkveehouderij vaak niet gewoon is. 'Velen rollen na hun studietijd het bedrijf in en hebben daar hun handen vol aan. Maar ook voor agrarische ondernemers is het verrijkend om af en toe afstand te nemen van je bedrijf en naar de toekomst te kijken. En daarbij vragen te stellen als 'wat past bij mij?'. Dat is wat het TOP-programma mogelijk maakt. Deelnemende ondernemers bieden we een breed netwerk en bijeenkomsten bij inspirerende bedrijven. Ondernemers delen hun inzichten. Het TOP-programma is vooral geschikt voor ondernemers in de melkveehouderij die verder kijken dan hun eigen bedrijf, en openstaan voor andere ideeën. Daarbij moet je ook jezelf kwetsbaar durven opstellen en gemotiveerd zijn om de diepte in te gaan', zegt Dekkers.

Van der Werf onderschrijft de woorden van Dekkers en vertelt dat het sparren met collega-ondernemers haar hielp bij het maken van plannen waarin ze haar ondernemerskwaliteiten het best kan benutten.

'Voor mij was het stimulerend om van gedachten te wisselen met zeer uiteenlopende ondernemers. Variërend van jonge starters tot zestigers die nadenken over hoe de volgende generatie het best verder kan met het bedrijf. 'Ook de ideeën en plannen van deze ondernemers verschilden sterk: van natuurontwikkeling tot schaalvergroting in de melkveehouderij', zegt Van der Werf.

'Het plan dat ik tijdens het TOP-programma maakte voor ons eigen bedrijf hebben we inmiddels voor het grootste deel daadwerkelijk uitgevoerd. Naast de melkveetak zijn we begonnen met het aanbieden van dagbesteding aan vooral jongvolwassenen. Zelf heb ik gewerkt in het speciaal onderwijs en daardoor beschik ik over de diploma's die nodig zijn. Onze visie is dat we onze deelnemers hun talenten willen laten benutten en willen laten ervaren dat iedereen uniek is. Kijk op www.marlestate.nl als je daar meer over wilt weten.'


Wil jij een verandering realiseren in je bedrijf? Werk aan je ondernemerschapskwaliteiten en schrijf je nu in voor het TOP Melkveehouderij Ondernemerschap Programma in november.

Dit artikel is gecreëerd door onze kennispartner Rabobank

Rabobank

Rabobank is een coöperatieve bank met een missie. Samen met onze stakeholders zetten we ons al 125 jaar in voor een toekomstbestendige samenleving en...

Lees verder »

Meer van Rabobank

Lees ook

Meer artikelen van Rabobank »

Artikelen over Rabobank