Beter beeld van de bodem

Het begint allemaal met de bodem: van habitat voor mens en dier tot waterzuivering en voedselproductie. Daarnaast is het de basis van het verdienmodel voor boeren. Zo simpel als het lijkt, zo ongelooflijk complex is de bodem met zijn vele eigenschappen, functies en indicatoren. De Open Bodem Index (OBI) geeft inzicht.

Beter+beeld+van+de+bodem
Rabobank
© Rabobank

Om een beter beeld van de bodem te krijgen, ontwikkelden drinkwaterbedrijf Vitens, verzekeringsmaatschappij a.s.r. en Rabobank samen de Open Bodem Index (OBI). Op basis van bestaande data en actuele metingen komen de biologische, fysische en chemische indicatoren in beeld.

Deze data bepalen uiteindelijk de totaalscore op de bodemindex. Dit biedt de agrariër enerzijds een objectieve ‘meetlat’ om de kwaliteit van de bodem te meten. Anderzijds biedt het ook handvatten om de kwaliteit van de bodem te verbeteren.

'Een gezonde bodem heeft veel voordelen: van meer biodiversiteit tot beter waterbergend vermogen en uiteindelijk: grotere oogsten. Hiervoor nam ik al bodemmonsters, maar was het moeilijk om vooruitgang te boeken of om een totaalbeeld te krijgen van de kwaliteit van mijn grond. Met de komst van de OBI is dat eindelijk mogelijk’, vertelt akkerbouwer Leendert Jan Onnes.

De bodem identificeert wie je bent als boer. Een gezonde bodem biedt meer biodiversiteit, beter waterbergend vermogen en uiteindelijk: grotere oogsten

Akkerbouwer Leendert Jan Onnes

Drie partijen, één gemene deler

Normaal hebben Vitens, a.s.r. en Rabobank weinig met elkaar te maken. Wat ze samenbrengt: verbetering en verduurzaming van de bodem. De OBI helpt a.s.r. als grondbezitter met het blijven verbeteren van de kwaliteit van het land.

Jelle Hannema, directeur van Vitens: 'De bodem is de eerste filter van het grondwater. Veilig en gezond drinkwater en voedselveiligheid worden structureel geborgd voor de toekomst als de bodem duurzaam en schoon is.’

Voor Rabobank geldt dat we boeren niet alleen inzicht maar ook een stimulus willen geven voor duurzame landbouwpraktijken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een korting op de rente of een beloning voor verbeterde koolstofopslag in de bodem.

Growing a better world together

Iedereen kan iets leren van de OBI. De voordelen van de index gaan dan ook voorbij de Nederlandse landsgrenzen. Jeen Nijboer, Themamanager Duurzaamheid Food & Agri bij Rabobank licht toe: ‘In de proeffase maken al 200 boeren gebruik van de OBI. Ons plan is om de toepassing uiteindelijk ook open te stellen voor andere regio’s in de wereld, zodat zij gebruik kunnen maken van dezelfde techniek. En dit voegt daad bij het woord van onze missie: Growing a Better World Together.’

• Wil je meer weten over de OBI? Ga naar openbodemindex.nl


Dit artikel is gecreëerd door onze kennispartner Rabobank

Rabobank

Rabobank is een coöperatieve bank met een missie. Samen met onze stakeholders zetten we ons al 125 jaar in voor een toekomstbestendige samenleving en...

Lees verder »

Meer van Rabobank

Lees ook

Meer artikelen van Rabobank »

Artikelen over Rabobank