Van der Wal ontkent bevoordelen Schiphol, 'scenario's nooit in praktijk gebracht'

Demissionair minister Christianne van der Wal ontkent dat ze bij de vergunningsverlening voor Schiphol soepeler is omgegaan met de stikstofregels. In een vrijdag verschenen Kamerbief gaat ze uitvoerig in op de beschuldigingen die in april in NRC werden geuit.

Van+der+Wal+ontkent+bevoordelen+Schiphol%2C+%27scenario%27s+nooit+in+praktijk+gebracht%27
© Arjen Vos

In die krant werd de minister ervan beschuldigd Schiphol te hebben bevoordeeld ten opzichte van andere partijen, waaronder PAS-melders. Ze zou een ambtelijk advies van de hoogste stikstofambtenaar hebben genegeerd, de vergunningverlening hebben vertraagd en tegen de adviezen in over zijn gegaan tot het gedogen van de luchthaven. Het krantenartikel leidde in april tot boze reacties in de Tweede Kamer en van landbouworganisatie LTO Nederland.

Bij het vermeende voordeel voor Schiphol wees NRC op de zogenoemde additionaliteitstoets die voor het vliegveld zou zijn versoepeld. Deze additionaliteitstoets houdt in dat bij extern salderen moet worden nagegaan of de aangekochte stikstofruimte kan worden ingezet voor de aangevraagde natuurvergunning en niet eerst nodig is voor natuurherstel.


Extern salderen

De bewindsvrouw wijst erop dat deze handelswijze destijds gold bij alle projecten met extern salderen tussen private partijen en dus niet alleen bij Schiphol. Ook verschillende provincies, onderschreven dit principe. Dit omdat van private partijen niet verwacht kan worden dat zij maatregelen ten behoeve van natuurherstel nemen. Het treffen van dergelijke maatregelen is een verantwoordelijkheid van de overheid.

Van bevoordeling van Schiphol ten opzichte van andere bedrijven, inclusief de PAS-melders, is dus geen sprake, schrijft Van der Wal.

In februari van dit jaar is de overheid teruggefloten op het niet hanteren van de additionaliteitstoets door een uitspraak van Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor de natuurvergunning voor Schiphol en andere partijen die met toepassing van extern salderen tussen particulieren zijn verleend, maar die nog niet in rechte vaststaan, betekent dit dat alsnog de addititionaliteitstoets moet worden toegepast.


Dezelfde voorwaarden

Deze lijn hanteren nu alle bevoegde gezagen voor alle private partijen. Schiphol en PAS-melders moeten zodoende aan dezelfde voorwaarden voldoen voordat toestemming kan worden verleend, schrijft Van der Wal.

De beschuldigingen door NRC geuit dat procedures zouden zijn vertraagd, adviezen genegeerd en de uitstoot van Schiphol gedoogd, worden door de demissionair minister ook ontkent.

Volgens haar kan dat beeld naar voren komen uit de diverse scenario’s die voor het vergunningstraject van de luchthaven zijn opgesteld. Bij een dergelijk complexe aanvraag en voor een goede besluitvorming is het volgens de minister nodig ‘alle opties op tafel te hebben en dat daar door mijn ambtenaren kritisch naar wordt gekeken’.

De scenario’s waaruit NRC heeft geput, zijn volgens Van der Wal nooit in praktijk gebracht. Ook niet het tijdelijk gedogen van de vijfde baan op de luchthaven en het overschrijden van het aantal vluchten.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  24° / 11°
  20 %
 • Vrijdag
  22° / 16°
  80 %
 • Zaterdag
  21° / 15°
  80 %
Meer weer