Waterschappen staan intekenen maaipaden voor GLB niet meer toe

Waterschap Noorderzijlvest stelt maaipaden niet langer beschikbaar om in te tekenen als landschapselement voor de ecoregeling binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft onlangs hetzelfde besloten.

Waterschappen+staan+intekenen+maaipaden+voor+GLB+niet+meer+toe
© Twan Wiermans Fotografie

Een pilot van Noorderzijlvest die een jaar duurde, wordt niet verlengd. Grondgebruikers in het werkgebied van het waterschap, actief in provincies Groningen, Drenthe en Friesland, mochten het afgelopen jaar de onderhoudspaden langs watergangen optellen bij hun inspanningen voor het behoud van landschapselementen. Na een jaar zou worden gekeken of deze pilot een vervolg krijgt. Het dagelijks bestuur van waterschap Noorderzijlvest heeft nu besloten te stoppen met de pilot.

Dit betekent dat het niet langer mogelijk is maaipaden van het waterschap in bruikleen te nemen. De regels van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zijn inmiddels aangescherpt. Door deze aanscherping moet met elke individuele boer afspraken worden gemaakt over een aantoonbare bovenwettelijke tegenprestatie voor het in bruikleen nemen van de maaipaden. Bij de start van de pilot, in maart 2023, was een mondelinge afspraak nog voldoende.


Tijd en capaciteit

Daarnaast is het noodzakelijk een toets te doen of er sprake is van staatssteun bij het in bruikleen nemen van de maaipaden. Het rapporteren, handhaven en evalueren hiervan kost veel tijd en capaciteit, concludeert waterschap Noorderzijlvest. Er komt wel een onderzoek, samen met de landbouwsector, om te kijken welke mogelijkheden er voor 2025 en verder zijn binnen de regels die nu gelden.


Voor het waterschap zat het voordeel van de regeling vooral in het kunnen gebruiken van percelen van boeren om watergangen te kunnen onderhouden. De boeren zouden dan de maaipaden als landschapselement mogen intekenen om in aanmerking te komen voor subsidies. In de pilot bleek echter dat maar enkele agrariërs hiervoor toestemming hebben gegeven, waardoor de meerwaarde voor het waterschap te beperkt is.


Pachtovereenkomst

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft vrijwel hetzelfde besloten als waterschap Noorderzijlvest. Het waterschap, met als werkgebied delen van provicie Utrecht en provincie Zuid-Holland, maakt een uitzondering voor boeren die een pacht- of beheerovereenkomst hebben met het waterschap.

Aan deze toestemming verbindt het waterschapwel een voorwaarde: in de overeenkomst moet zijn opgenomen dat de boer aantoonbaar werkzaamheden verricht die een positieve bijdrage leveren aan de biodiversiteit en/of de waterkwaliteit.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  18° / 14°
  70 %
 • Donderdag
  17° / 11°
  70 %
 • Vrijdag
  17° / 11°
  80 %
Meer weer