Kop van Drenthe gaat flink op de schop

Het stroomgebied van het Eelder- en Peizerdiep tussen het Noord-Willemskanaal en de dorpen Veenhuizen, Een, Roden, Norg en Eelde in Noord-Drenthe is efficiënt bij het afvoeren van bodem- en oppervlaktewater. Zo efficiënt dat bij extreme neerslag de opvang benedenstrooms in onder andere natuurgebied De Onlanden in de nabije toekomst niet meer voldoet.

Kop+van+Drenthe+gaat+flink+op+de+schop
© Harry Tielman

Naast uitbreiding van die opvangcapaciteit wil waterschap Noorderzijlvest samen met gemeenten, provincie en diverse andere gebiedspartijen bovenstrooms met de waterhuishouding aan de slag. Hulp van de bewoners en grondbeheerders is daarbij onmisbaar. In een gebiedsproces worden zij zoveel mogelijk betrokken bij de beslissingen.

'Het stroomgebied is een behoorlijk hellend vlak. Om dat meer klimaatbestendig te maken, moeten we meer water vasthouden in de haarvaten van het watersysteem', schetst projectleider Marion Meijer van waterschap Noorderzijlvest de strategie. 'Dan kunnen we zowel periodes van droogte als extreme neerslagpieken beter de baas.'


Diverse partijen

Het vergroten van het waterbergend vermogen kan het waterschap niet alleen. Daarom heeft waterschap Noorderzijlvest diverse partijen gemobiliseerd om mee te denken over oplossingen en om later ook zelf met maatregelen aan de slag te gaan. 'Provincie, terreinbeheerders, gemeenten en de landbouw; alle partijen die belang hebben bij water hebben we daar bij nodig', zegt Meijer.

Er is ruimte voor mogelijke oplossingen die we zelf niet op het netvlies hebben

Marion Meijer, projectleider waterschap Noorderzijlvest

Verbetering van de waterhuishouding in het stroomgebied van het Eelder- en Peizerdiep zal niet makkelijk zijn. Naast dat het gebied snel afstroomt, bestaat de bodem uit een bonte samenstelling van zandgrond, keileem en veen.


Beeklopen hermeanderen

'Die afwisseling in de bodem maakt het lastig. We hebben als waterschap al het nodige gedaan om de afwatering af te remmen door het laten hermeanderen van diverse beeklopen, maar dat is gezien de veranderende omstandigheden nog niet genoeg', zegt de projectleider.

Zo liggen er in de beekdalen ook nog waterlopen die nog altijd rechttoe rechtaan het teveel aan water zo snel mogelijk afvoeren.


Integrale analyse

Meijer: 'We gaan eerst analyseren hoe het huidige watersysteem werkt. Daarbij kijken we naar de rol van landbouw, natuur, bodem, water en bebouwing. Door te denken vanuit het hele stroomgebied krijgen we een integrale analyse. Wat bovenstrooms gebeurt, heeft immers gevolgen voor het benedenstroomse deel.'

Bij die analyse wordt ook in beeld gebracht wat de landbouw nodig heeft. 'We moeten samen zoeken naar oplossingen; de bodemstructuur op landbouwpercelen verbeteren, stuwtjes plaatsen in de kleinere waterlopen. Maar ook maatregelen als het verondiepen van het Eelderdiep of tegels lichten en meer groen creëren in de dorpen', licht de projectleider toe.

'Daarnaast is er ruimte voor mogelijke oplossingen die we zelf niet op het netvlies hebben. Eigen ideeën zijn daarbij dus welkom.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  21° / 7°
  0 %
 • Dinsdag
  22° / 8°
  0 %
 • Woensdag
  21° / 8°
  0 %
Meer weer