Zuivelsector vraagt per direct permanente graslandderogatie

De Nederlandse melkveeorganisaties, de Nederlandse Zuivel Organisatie en ZuivelNL vragen per direct om een permanente graslandderogatie op basis van dierlijke mest om een koude sanering van de sector af te wenden. Volgens de partijen is de Nederlandse melkveehouderij in een acute crisis beland.

Zuivelsector+vraagt+per+direct+permanente+graslandderogatie
© Burt Sytsma

De sectorpartijen hebben vier concrete ideeën ingediend bij demissionair landbouwminister Piet Adema om de crisis af te wenden. De minister is op dit moment in overleg met de Europese Commissie of zij bereid is mee te werken aan een pakket maatregelen. Volgens de partijen is het een beslissende fase voor het voortbestaan van melkveebedrijven en de toekomst van de sector.

Een derogatie voor grasland is volgens de partijen een mogelijkheid om de mestbalans te veranderen en de mestmarkt te herstellen. 'Dit kan door de oude derogatie te herstellen, te pauzeren of een nieuwe derogatie in te richten', schrijven de partijen in een persverklaring. Er zijn specifieke invullingen aangedragen door grondgebonden bedrijven en de biologische melkveehouderij.


Bufferstroken herzien

Naast de derogatie heeft de sector het idee ingebracht om de bufferstroken te herzien voor graslandpercelen langs alle wateren. Deze zouden maximaal 0,5 meter moeten worden. Het derde idee betreft renure, stikstofhoudende meststoffen die worden gewonnen uit dierlijke mest. Dit moeten worden erkend als kunstmestvervanger. Hierdoor kan dierlijke mest beter worden gewaardeerd, breder worden toegepast en hoeft er minder kunstmest te worden aangekocht.

Het vierde idee van de sector betreft het blijven inzetten op vrijwillige stoppersregelingen. Hiermee kan de mestproductie op korte termijn dalen. 'Dit biedt ruimte voor de blijvers. Daarom is het van belang dat er een brede/nieuwe stoppersregeling komt die voor meer bedrijven aantrekkelijk is', stellen de partijen. Voor een verdere daling van de mestproductie kan volgens de sectorpartijen ook worden overwogen om het percentage afroming van fosfaatrechten bij overdracht buiten familiebanden te verhogen.


Balans uit de mestmarkt

In de komende weken moet volgens de zuivelsector duidelijk worden of de huidige mestcrisis kan worden gekeerd. De afbouw van derogatie, de invoering van bufferstroken en de aanwijzing van met nutriënten verontreinigde gebieden zorgen voor een groot verlies aan plaatsingsruimte van dierlijke mest. Hiermee is volgens de sector de balans uit de mestmarkt gehaald. 'Daarmee stevent de hele zuivelsector op een koude sanering af.'

Volgens de sectorpartijen uit de melkveehouderij- en zuivelsector erkent de minister de analyse van de gevolgen van de afbouw van derogatie. De sector wijst er verder op dat de afbouw van derogatie als 'perverse prikkel' heeft dat er meer kunstmest moet worden gebruikt. 'Dat terwijl de kunstmestproductie veel fossiele energie kost en belastend is voor het milieu. In tegenstelling tot kunstmest bevat dierlijke mest een breed scala aan nutriënten en organische stof en past het bij een natuurlijke en bedrijfseigen kringloop.'


Meer uitspoeling met kunstmest

Uit onderzoek blijkt dat de uitspoeling uit dierlijke mest beperkter is dan uit kunstmest. 'Dierlijke mest is daardoor gunstiger voor de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater', concluderen de partijen. 'Kunstmest verminderen en dierlijke mest optimaal benutten voor evenwichtsbemesting is dus een win-winsituatie. Het huidige beleid gaat hier volledig aan voorbij en draagt daarmee ook niet bij aan het verbeteren van de waterkwaliteit.'

Volgens de zuivelpartijen is de Nederlandse melkveehouderij zich goed bewust van de opgaven van natuur en klimaat. 'Europa kan Nederland houden aan het halen van de gestelde opgaven', staat in de verklaring. 'In het uiterste geval kan Europa een ingebrekestellingsprocedure opstarten. Maar aan het onmogelijke kan niemand worden gehouden. Een oplossing is nu nodig om de problemen waarin de melkveehouders zijn gebracht weg te nemen.'

De vier oplossingsrichtingen worden gesteund door LTO-vakgroep Melkveehouderij, Dutch Dairymen Board, het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt, de Nederlandse Melkveehouders Vakbond, De Natuurweide, Netwerk Grondig, de Nederlandse Zuivel Organisatie en ZuivelNL.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  27° / 13°
  10 %
 • Woensdag
  28° / 15°
  10 %
 • Donderdag
  29° / 16°
  20 %
Meer weer