Planbureau: klimaatdoel 2030 komt voor het eerst in zicht

Met de plannen in de Voorjaarsnota Klimaat zet het inmiddels demissionaire kabinet een belangrijke stap vooruit op weg naar realisatie van het wettelijke doel van 55 procent minder broeikasgasuitstoot in 2030. Dat blijkt uit de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2023, die is opgesteld door het Planbureau voor de Leefomgeving.

Planbureau%3A+klimaatdoel+2030+komt+voor+het+eerst+in+zicht
© dirk hol

Nederlandse en Europese plannen die concreet genoeg zijn voor een effectschatting zorgen voor 5 procent extra emissiereductie ten opzichte van de raming van vorig jaar. Zo is een reductie van 46 tot 57 procent mogelijk. Om de bovenkant van deze bandbreedte aan te tikken en dus het doel te halen, moet alles meezitten. Ook de niet-stuurbare factoren, zoals weer en elektriciteitsimport.

Van de klimaatplannen die niet concreet genoeg zijn voor een effectinschatting, verwachtte het kabinet in de Voorjaarsnota 10 megaton CO2-equivalenten, dat is ruim 4 procent, extra emissiereductie. Als ook deze plannen op tijd, concreet en maximaal worden uitgewerkt, komt het klimaatdoel van 55 procent emissiereductie in 2030, ten opzichte van 1990, met meer zekerheid binnen bereik. Het is wel belangrijk om te beseffen dat een maatregel alleen effect kan hebben als die bijtijds is uitgewerkt en geïmplementeerd, stelt het planbureau.


Speelruimte is beperkt

Om het klimaatdoel met voldoende zekerheid te kunnen halen is het van groot belang om alle klimaatplannen zo snel en ambitieus mogelijk uit te werken en te implementeren. Vertraging door verkiezingen en formatie van een nieuw kabinet vormen volgens het planbureau een extra bedreiging voor het halen van dit doel. De speelruimte tot 2030 is zeer beperkt.Het kabinet heeft in de Voorjaarsnota Klimaat indicatieve emissiedoelen per sector opgesteld. Voor de sectoren elektriciteit, industrie, gebouwde omgeving en mobiliteit liggen deze doelen binnen de bandbreedtes van de geraamde emissies in 2030. De grootste vooruitgang ten opzicht van vorig jaar wordt geboekt in de sector mobiliteit en de gebouwde omgeving.


Doelen voor landbouw buiten bereik

Alleen voor landbouw en landgebruik liggen de sectordoelen met de doorgerekende plannen buiten bereik. Het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG), met een beoogde reductie van 4 megaton, is niet concreet genoeg om door te rekenen.

Het NPLG is ook belangrijk voor het halen van het doel uit de nationale methaanstrategie: 30 procent minder methaanuitstoot in 2030 dan in 2020. De doorgerekende KEV-plannen komen neer op een reductie van 17 tot 25 procent van dit krachtige broeikasgas.

De uitstoot van broeikasgassen lag in 2022 met 158 megaton CO2-equivalenten 14 megaton lager dan een jaar eerder. Hiermee lag de broeikasgasuitstoot 31 procent onder het niveau van 1990, tegenover 25 procent een jaar eerder. Hogere gasprijzen en een zachte winter zijn de belangrijkste oorzaken van de daling. Hierdoor is aanzienlijk minder gas verbruikt in de industrie en glastuinbouw en in de gebouwde omgeving.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  18° / 10°
  50 %
 • Zondag
  20° / 9°
  10 %
 • Maandag
  22° / 10°
  5 %
Meer weer