Minister Van der Wal prijst regelingen van 'proactieve' gemeente Ede

De manier waarop gemeente Ede actief meedenkt bij het creëren van beleid rond toekomstbestendig gebruik van het landelijk gebied, past volledig bij de gebiedsgerichte aanpak van het Nationaal Programma Landelijk Gebied en de Provinciale Programma's Landelijk Gebied.

Minister+Van+der+Wal+prijst+regelingen+van+%27proactieve%27+gemeente+Ede
© Dirk Hol

Dat stelt stikstofminister Christianne van der Wal in reactie op Kamervragen van Laura Bromet (GroenLinks) naar aanleiding van de regelingen die gemeente Ede in mei aankondigde om vergunningverlening voor agrarisch ondernemers weer mogelijk te maken.

Bromet zag meerdere haken en ogen aan deze regelingen. Ze was onder meer bang dat boeren valse verwachtingen krijgen voorgespiegeld en stelt vragen bij de wenselijkheid om nieuwe stallen te vergunnen in een gebied waar de veehouderij moet krimpen.


Volgens Van der Wal is daar geen sprake van. De Edese regels hebben namelijk geen betrekking op natuurvergunningen. Die worden immers door de provincie verleend. Ede wil voortgang maken met het vaststellen van bestemmingsplanherzieningen en de regels hebben daar dan ook betrekking op. Voordat een gevraagde bedrijfswijziging kan worden gerealiseerd, zal de provincie per geval toch moeten toetsen aan de regels voor natuurvergunningen.


Belangrijke voorwaarde

Bovendien is een belangrijke voorwaarde dat de stikstofuitstoot van een bedrijf fors vermindert. Een vergunning wordt pas verleend als zeker is dat beschermde natuur er geen schade door oploopt.

De minister voorziet dan ook geen nieuwe juridische problemen, waar Bromet zich in haar vragen wel zorgen om maakt. 'Met het voorgenomen beleid wil Ede juist aansluiten bij toekomstig Rijks- en provinciaal beleid voor het landelijk gebied. Het is goed dat gemeente Ede deze rol nu al zo proactief oppakt, zeker gezien het aantal veehouderijen in deze gemeente.'


In afwachting landelijk beleid

De regels van Ede zijn tijdelijk, in afwachting van landelijke regelgeving die op z'n vroegst pas in 2024 komt. De gemeente verleent medewerking aan uitbreidingsplannen van ondernemers met intensieve veehouderijen als zij de uitstoot van stikstof met minstens 40 procent kunnen reduceren. Voor melkveehouders geldt een eis van minstens 30 procent reductie.

De plannen moeten ook voldoen aan de gangbare regels op het gebied van milieutechniek en inpassing in het landschap. Bedrijven die binnen 500 meter van Natura 2000-gebieden liggen, zijn uitgezonderd. Dat geldt vooralsnog ook voor bedrijven die worden gezien als piekbelaster.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  10° / 6°
  10 %
 • Dinsdag
  9° / 6°
  50 %
 • Woensdag
  9° / 2°
  15 %
Meer weer