ABN Amro: Nederlandse akkerbouw kan profiteren van klimaatverandering

ABN Amro denkt dat de Nederlandse akkerbouw door innovatie een leidende rol kan blijven spelen in de voedselvoorziening. Vanwege de verschuiving in consumptie van dierlijke naar plantaardige eiwitten en de steeds uitdagendere teeltomstandigheden in Zuid-Europa, verwacht de bank dat de vraag naar Nederlandse akkerbouwproducten toeneemt.

ABN+Amro%3A+Nederlandse+akkerbouw+kan+profiteren+van+klimaatverandering
© Job Hiddink

Dat is de belangrijkste conclusie uit een gezamenlijk onderzoek van ABN Amro en Wageningen University & Research (WUR). Volgens de bank staat de akkerbouwsector enerzijds voor de uitdaging voldoende gezond voedsel te produceren en anderzijds de druk op het milieu te verminderen. Daarvoor is het essentieel is dat boeren zich nog beter wapenen tegen bijvoorbeeld langdurige droogte tijdens het groeiseizoen. ABN Amro stelt dat nieuwe teeltmethoden, waterberging en nieuwe irrigatietechnieken kunnen helpen bij klimaatadaptatie.

'Een goede waterhuishouding wordt in de toekomst nog bepalender voor het succes van boeren en tuinders', stelt sectoreconoom Agrarisch en Food Nadia Menkveld van ABN Amro. Volgens haar moet de overgang naar meer duurzame vormen van akkerbouw vorm krijgen in samenspraak met akkerbouwers, ketenpartijen en overheden. 'Met deze aanpassingen kan de Nederlandse akkerbouw ook in de toekomst een leidende rol blijven vervullen.'


Een veelgebruikte maatregel om droogteschade te voorkomen, is beregening met een waterkanon of een sproeiboom. Maar akkerbouwers kijken bijvoorbeeld ook naar druppelirrigatie, omdat deze techniek resulteert in een flinke reductie van het watergebruik. Het risico bestaat namelijk dat akkerbouwers in perioden van langdurige droogte aan een beregeningsverbod worden blootgesteld.

ABN Amro zocht samen met WUR de financiële haalbaarheid van irrigatiesystemen uit in combinatie met waterberging. Het blijkt dat deze investeringen flink drukken op het resultaat van de akkerbouwer, maar dat de inkomensderving door droogte zo groot kan zijn, dat het loont om deze investering toch te maken.

Of het rendabel is om te investeren in klimaatadaptatie hangt af van het bouwplan, het soort techniek en de grondsoort. Verder zijn investeringen in veredeling van belang om gewassen en rassen te telen die kunnen gedijen in het veranderende klimaat.


Volgens ABN Amro weerhouden hogere kosten, toegenomen risico's en een onzeker toekomstbeeld veel ondernemers ervan om nu te investeren of veranderen. Het moet immers wel duidelijk zijn dat een aangepast verdienmodel toekomstbestendig is, want alle risico's liggen bij de ondernemer.

'Transitie betekent vaak in eerste instantie een financiële terugslag en daarvoor is nu veelal geen ruimte', aldus Menkveld. ABN Amro pleit er daarom voor dat akkerbouwers die investeren in een zuinigere omgang met water, grond en grondstoffen worden gesteund door andere belanghebbenden in de keten.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  18° / 10°
  50 %
 • Zondag
  20° / 9°
  10 %
 • Maandag
  22° / 10°
  5 %
Meer weer