Bestuurders LTO: concept-Landbouwakkoord bevat onvoldoende perspectief

LTO-vakgroepvoorzitters en -portefeuillehouders vinden dat het concept-Landbouwakkoord onvoldoende toekomstperspectief biedt voor boeren en tuinders. Hiermee stemmen zij unaniem in met de lijn die het LTO Nederland-bestuur hanteert.

Bestuurders+LTO%3A+concept%2DLandbouwakkoord+bevat+onvoldoende+perspectief
© Twan Wiermans

De LTO-vakgroepvoorzitters van de plantaardige en dierlijke sectoren en multifunctionele land- en tuinbouw kwamen woensdag bij elkaar. Zij kregen inzage in het pakket afspraken dat er nu ligt en dat wordt doorgerekend op doeleffect en financiering. Dit wordt gedaan door het Planbureau voor de Leefomgeving, Wageningen University & Research en het Louis Bolk Instituut.

Ook de LTO-bestuurders vinden dat er nog 'diverse belangrijke thema's openliggen' om tot een Landbouwakkoord te komen. Zoals de financiering van landschaps-, natuur- en ecodiensten, bescherming van boeren die door willen gaan, mest en grondgebondenheid en het proces rondom de Programma Aanpak Stikstof (PAS)-melders.

Een stevig gedeeld kritiekpunt is dat toekomstige verplichtingen voor agrarische sectoren in het concept-Landbouwakkoord in beton gegoten zijn. Dit geldt ook voor de consequenties die volgen als de doelen niet worden gehaald. De maatregelen om boeren en tuinders te ondersteunen bij de transitie blijven steken op het niveau van voornemens en intenties, schrijven voorzitter Sjaak van der Tak en directeur Hans van den Heuvel van LTO in een brief aan leden en de hoofdtafel naar aanleiding van het overleg met de LTO-vakgroepvoorzitters en -portefeuillehouders.


Een robuust verdienmodel ontbreekt, terwijl dat volgens LTO de kern van een akkoord zou moeten zijn. Om de doelen te halen uit het Landbouwakkoord, moeten boeren en tuinders maatregelen nemen die tot hogere kostprijzen leiden.

In het winkelschap moeten Nederlandse producten concurreren met buitenlandse producten die niet aan de hier geldende eisen hoeven te voldoen en dus tegen lagere kostprijzen worden geproduceerd. Boeren kunnen hun economische toekomst niet afhankelijk maken van 'wensdenken zonder zicht op succes', stellen Van der Tak en Van der Heuvel.


Inkomenszekerheid

Op het gebied van inkomenszekerheid moeten de komende weken nog grote stappen worden gezet, vindt de belangenbehartiger. Door onder andere financiële ondersteuning van agrariërs die transitie-investeringen doen, bijdragen van markt- en ketenpartijen en gegarandeerde langjarige financiering van landschapsdiensten zoals agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Volgens LTO mist er ook perspectief ten aanzien van de noodzakelijke systeemwijziging van beleid dat focust op voortdurende middelenvoorschriften naar landbouwbeleid, gericht op doelsturing voor boeren en tuinders. De belangenorganisatie vindt dat het kabinet volledig op het verkeerde spoor zit met de GVE- en graslandnormen. Hierover is aan de hoofdtafel veel discussie. Onduidelijk is waar het kabinet de GVE-grens wil leggen.


Kijken naar bedrijfsspecifieke emissies

LTO is voorstander van beleid dat kijkt naar bedrijfsspecifieke emissies. Die kunnen worden gemeten en daarop kunnen boeren sturen. Volgens de belangenbehartiger moet dit worden uitgewerkt in een afrekenbare stoffenbalans. Zo kunnen boeren zien welke doelen ze moeten bereiken en krijgen ze ruimte daar zelf invulling aan te geven.

Bovendien is een harde randvoorwaarde van LTO voor het sluiten van een akkoord nog altijd dat PAS-melders en interimmers zicht hebben op een oplossing voor legalisatie.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  19° / 11°
  50 %
 • Zaterdag
  20° / 13°
  50 %
 • Zondag
  17° / 13°
  10 %
Meer weer