Kabinet kiest voor heffing op elke ton CO2 in glastuinbouw

Het kabinet kiest voor een 'vlakke heffing' om CO2-emissie in de glastuinbouw te belasten. Dat betekent dat elke ton CO2 even zwaar wordt belast. De heffingshoogte is nog niet vastgelegd, meldt landbouwminister Piet Adema.

Kabinet+kiest+voor+heffing+op+elke+ton+CO2+in+glastuinbouw
© Twan Wiermans

Het besluit is tot stand gekomen op basis van een eindrapportage van consultants Berenschot en Kalavasta die in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is opgesteld.

Belangrijkste argument voor de keuze van de vlakke heffing is het gelijk belasten van elke ton CO2. Daarnaast speelt de relatief minder complexe uitvoering een rol. Glastuinbouw Nederland staat achter deze keuze. Alternatieven zijn een oplopende belasting of een belasting vanaf een bepaalde hoeveelheid uitstoot.


De variant 'vlakke heffing' wordt uitgewerkt in wetgeving onder het Belastingplan. De heffingshoogte zal voor inwerkingtreding worden bepaald. Daarvoor worden onder meer actuele inzichten over de uitwerking van de fiscale maatregelen en ontwikkelingen in de gasprijzen meegenomen.

Voor de beoordeelde modellen zijn data verzameld over onder meer bedrijfstypen, energiegebruik en verduurzamingsopties bij Wageningen Economic Research, Agro Energy en AAB.nl. Ook is gebruikgemaakt van de jaarlijkse klimaat- en energieverkenning van het Planbureau voor de Leefomgeving. Met deze modellen is een inschatting gemaakt van de effectiviteit van zes varianten voor het individuele CO2-systeem.


Convenant energietransitie glastuinbouw

Over de heffing zijn afspraken gemaakt in het Convenant energietransitie glastuinbouw 2022-2030 van de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Economische Zaken en Klimaat en Financiën en Glastuinbouw Nederland en Greenports Nederland. Hierin staan afspraken en maatregelen om de CO2-uitstoot van de glastuinbouw in de periode 2030 aanzienlijk te verminderen.

In het convenant is afgesproken dat op 1 januari 2025 het huidige CO2-sectorsysteem wordt vervangen door een individueel CO2-systeem. Dit systeem moet borgen dat de doelstelling voor de glastuinbouw in 2030 wordt gehaald.


Tegenprestatie

Tevens vormt dit systeem de beoogde tegenprestatie voor het afschaffen van de verlaagde energiebelasting glastuinbouw. In het huidige sectorsysteem is de prikkel voor de individuele tuinder om te verduurzamen beperkt, omdat de heffing vooraf niet bekend is en afhangt van de prestatie van de gehele sector. Dit wordt in het nieuwe individuele CO2-systeem verbeterd.

De resultaten zijn besproken door een werkgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van de convenantspartijen en een ondernemersgroep. Ze zijn vastgelegd in de eindrapportage die hieronder is te downloaden.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  11° / 4°
  50 %
 • Woensdag
  10° / 4°
  50 %
 • Donderdag
  10° / 3°
  40 %
Meer weer