Boeren in Meijepolder gaan bodemdaling remmen op bijna 300 hectare

Elf boeren zijn in de Meijepolder Laag bij het Zuid-Hollandse Bodegraven begonnen met de aanleg van een waterinfiltratiesysteem op 281 hectare. Hiermee hopen ze de bodemdaling te remmen, treffen ze klimaatmaatregelen en verbeteren ze de waterkwaliteit en doorstroming van de watergang.

Boeren+in+Meijepolder+gaan+bodemdaling+remmen+op+bijna+300+hectare
© Klimaat Slim boeren op veen

Daarnaast vergroten de agrarisch ondernemers de waterberging en verkleinen ze de wateroverlast. En ze leggen zo'n 2,5 kilometer natuurvriendelijke oevers aan in de Dwarswetering. Ze werken hierbij samen met agrarische natuurverenigingen, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, gemeente Bodegraven en provincie Zuid-Holland. Voor het project is 2,5 miljoen euro beschikbaar.

De boeren kunnen jaarrond de grondwaterstand op hun perceel instellen met een pompput, drainagesysteem, zonnepanelen en aansturingsapp. Dit moet zorgen voor een vermindering van de bodemdaling en bijdragen aan de CO2-reductie.


Onnodig graven voorkomen

Op initiatief van de deelnemers worden grote delen van de de polder gescand op veeneiken die al eeuwen in de bodem zitten. Deze boomstronken zijn soms wel duizenden jaren oud, zeer goed geconserveerd en heel hard. Daarom wordt het drainageplan aangepast op de scan en de ligging in de bodem. Zo hoeft niet onnodig gegraven te worden in de polder en blijft het veen beter behouden.

Het waterschap monitort de effecten op het grondwater en de bodemdaling tijdens de uitvoering van het project en enkele jaren daarna. In dit project wordt specifiek onderzoek gedaan naar de extra watervraag van het infiltratiesysteem. Daarnaast gaan deelnemers met elkaar aan de slag over aanvullende maatregelen op het gebied van bemesting, beweiding en broeikasgasreductie in de eigen bedrijfsvoering.

Het Rijk stelde in totaal 22 miljoen euro beschikbaar aan de provincie Zuid-Holland voor maatregelen waarmee de uitstoot van CO2 uit de veenweidebodem al op korte termijn kan worden verminderd. Het project in de Meijepolder Laag gaat nu als eerste van start.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  25° / 11°
  10 %
 • Dinsdag
  27° / 13°
  10 %
 • Woensdag
  28° / 15°
  10 %
Meer weer