LTO: 'Convenant dierwaardige veehouderij nog niet tekenwaardig'

Het concept-Convenant dierwaardige veehouderij ligt bij de hoofdtafel en bij juristen om te toetsen. 'Het convenant is nog zeker niet tekenwaardig', zegt Jeannette van de Ven, LTO-portefeuillehouder Gezonde Dieren. Over de afgelopen periode spreekt zij in termen van een 'moeizaam maar constructief proces'.

LTO%3A+%27Convenant+dierwaardige+veehouderij+nog+niet+tekenwaardig%27
© Twan Wiermans

De eerste concepten van het convenant zijn in maart met de hoofdtafel van het Convenant dierwaardige veehouderij gedeeld. De hoofdtafel van het Convenant dierwaardige veehouderij bestaat uit vertegenwoordigers van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, LTO Nederland, Producenten Organisatie Varkenshouderij, NAJK, Dierenbescherming, Avined, Duurzame Zuivelketen, Centraal Bureau Levensmiddelenhandel en Caring Farmers. De overheid toetst het concept nu op juridische haalbaarheid.

Daarnaast rekent Wageningen University & Research aan de economische impact. Enerzijds gaat het om de vraag wat de plannen betekenen voor de kostprijs van de veehouder. Anderzijds ligt de vraag voor wat de financiële gevolgen van het convenant zijn voor de consumentenprijs. Derde punt dat wordt getoetst, is of met het tekenen van het convenant in voldoende mate tegemoet wordt gekomen aan de zes leidende principes uit het rapport 'Dierwaardige veehouderij' van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA).


Integraliteit

Van de Ven noemt dat toetsen aan welzijn nog wel 'een lastige'. 'De overheid heeft behoefte aan concrete maatregelen die het welzijn van dieren vergroten. Voor de agrarische sector weegt integraliteit veel zwaarder. We hebben meer uitdagingen waar een antwoord op moet komen.' De georganiseerde landbouw staat een totaalaanpak voor ogen, waarbij voor bedrijven minimumscores gelden voor bijvoorbeeld dierenwelzijn, CO2 en emissies.

'Het liefst wil je een win-winsituatie op alle fronten, maar dat is niet reëel. Omdat je nooit op alle onderdelen een 10 kunt scoren, zal bij het ene bedrijf het accent meer liggen op dierenwelzijn. Bij een ander bedrijf passen bijvoorbeeld minimale emissies beter. De meeste keurmerken slaan nu aan op dierenwelzijn, maar de variatie daarin zal groter worden. De consument kiest wat voor hem het zwaarst weegt en extra maatregelen kunnen langs de weg van de keurmerken worden betaald', zegt de LTO-portefeuillehouder Gezonde Dieren.


Zes principes

De gesprekken over het convenant beginnen in oktober. 'Het is een ongoing process', zegt Van de Ven. In de eerste fase ligt het accent op diergericht ontworpen houderijsystemen. Leidend daarbij zijn de zes principes zoals de RDA die in november 2021 formuleerde in de zienswijze 'Dierwaardige veehouderij'. De RDA pleit er in de zienswijze voor om dierenwelzijn integraal mee te nemen in de transitie van de veehouderij die is gericht op kringlooplandbouw en duurzaamheid.

De tweede fase van de gesprekken over een Convenant dierwaardige veehouderij staan in het teken van het uitfaseren van ingrepen voor houderijsystemen, diergezondheid, fokkerij, transport en slacht. 'De afgelopen maanden zijn partijen echt dichter bij elkaar gekomen', constateert Van de Ven.

Woensdag hield LTO Nederland een webinar over het Convenant dierwaardige veehouderij. Daarin werd de actuele stand van zaken geschetst. In mei organiseren de sectoren ledenbijeenkomsten om specifiek per sector in te zoomen welke maatregelen moeten worden genomen. 'De trend naar meer dierenwelzijn is onomkeerbaar, maar het is noodzakelijk dat we op Europees vlak een level playing field realiseren of behouden', zegt de LTO-portefeuillehouder Gezonde Dieren.Het convenant moet onderdeel worden van het Landbouwakkoord, waarvan partijen verwachten dat dat eind mei wordt getekend. Daarin moeten onder andere afspraken komen over marges en prijs, ondersteuning van de overheid om de extra kosten te dekken en gunstige voorwaarden voor financiering, legt Van de Ven uit. Het Landbouwakkoord moet ook belemmeringen in de vergunningverlening wegnemen.

Het convenant is onderdeel van het coalitieakkoord zoals dat in januari 2022 is gesloten. Aanleiding is een amendement van de Partij voor de Dieren uit 2021. Dat verbiedt beperkingen in het natuurlijk gedrag en ingrepen die tot doel hebben om dieren op een bepaalde manier te kunnen huisvesten.


Wordt het convenant voor 1 januari 2024 getekend, dan is het amendement van tafel. Wordt het convenant niet getekend, dan stuurt landbouwminister Piet Adema aan op een reparatiewet waarmee hij regelgeving voor sectoren invult via algemene maatregelen van bestuur. Komt er geen convenant en wordt de reparatiewet niet aangenomen door de Tweede Kamer, dan treedt per 1 januari 2024 het amendement op de Wet dieren in werking.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  22° / 16°
  50 %
 • Woensdag
  21° / 13°
  20 %
 • Donderdag
  23° / 11°
  10 %
Meer weer