ForFarmers start Innovatiefonds Mestverwaarding

Veevoerfabrikant ForFarmers gaat melkveehouders met belangstelling voor innovaties op het gebied van mestbewerking ondersteunen met kennis en advies. Vanuit het Innovatiefonds Mestverwaarding stelt ForFarmers voor een periode van drie jaar 1.000 euro per jaar beschikbaar.

ForFarmers+start+Innovatiefonds+Mestverwaarding
© Burt Sytsma

Klanten van ForFarmers die belangstelling hebben voor het toepassen van innovaties die bijdragen aan verduurzaming kunnen vanuit het innovatiefonds rekenen op een jaarlijkse bijdrage in advisering ter waarde van 1.000 euro voor een periode van drie jaar. De ondersteuning en advisering worden verleend door FarmConsult, een adviesafdeling binnen ForFarmers, die gespecialiseerd is in onder andere mestverwerking (vergisten) en mestbewerking (scheiden van meststromen).

'De ondersteuning en advisering beginnen met oriëntatie op de best passende manier van innoveren en het bijbehorende financiële plaatje', zegt Gerrit Oosterhuis van FarmConsult. 'Vervolgens wordt ondersteuning verleend bij de implementatie van de innovatie, waaronder advisering over de optimale inzet van verschillende meststromen bij de ruwvoerteelt en het verzorgen van de mestboekhouding en de Kringloopwijzer.'


Perspectief

Volgens ForFarmers kunnen innovaties relatief snel tot de gewenste resultaten leiden en perspectief bieden voor een grote groep melkveehouders om het bedrijf te verduurzamen. De Nederlandse melkveehouderij kan zo wereldwijd nog toonaangevender worden op het gebied van melkproductie met lage emissies en circulair gebruik van mest- en grondstoffen, stelt het veevoerbedrijf.

Zo efficiënt mogelijk gebruikmaken van grondstoffen en restproducten en beperking van verliezen in de vorm van emissies – ammoniak en broeikasgassen – door innovaties past goed in de gedachte van kringlooplandbouw. 'Het sluiten van de kringloop begint met het zo goed mogelijk benutten van dierlijke mest via innovatieve stalsystemen en mestverwerkingstechnieken, zoals de combinatie van monomestvergisting en een stikstofstripper of -kraker', licht Oosterhuis toe.


Verdienmodel

Naast het verlagen van emissies met 40 tot 50 procent bestaat het verdienmodel van de melkveehouder vooral uit de productie van biogas en lagere kosten voor mestafvoer en kunstmestaankoop, schetst ForFarmers. De hoeveelheid biogas die door monomestvergisting wordt geproduceerd, levert voor een gemiddeld melkveebedrijf voldoende gas op voor 35 huishoudens.

Daarnaast kan door het gebruik van de uit eigen dierlijke mest geproduceerde kunstmestvervangers, mits toegestaan door de wetgeving, zowel de mestafvoer als de aankoop van kunstmeststikstof met de helft tot 100 procent omlaag.

FarmConsult constateert dat er veel vragen leven over de integrale verduurzaming van melkveebedrijven. Om op korte termijn de stap te kunnen zetten vindt Oosterhuis het belangrijk dat er snel duidelijkheid komt over de juridische houdbaarheid van bijvoorbeeld emissiearme vloeren. 'Zodat veehouders die willen investeren, meer zekerheid hebben', zegt hij. Dat geldt ook voor de toelating van kunstmestvervangers.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  24° / 17°
  75 %
 • Maandag
  23° / 14°
  20 %
 • Dinsdag
  21° / 17°
  50 %
Meer weer