Uit analyses blijkt: natuur in Overijssel is nog lang niet op orde

Provincie Overijssel heeft twintig natuurdoelanalyses laten maken. Daaruit blijkt dat de natuurdoelen voor een groot deel van de betreffende Natura 2000-gebieden in de komende jaren nog niet gehaald kunnen worden.

Uit+analyses+blijkt%3A+natuur+in+Overijssel+is+nog+lang+niet+op+orde
© Joost de la Court

Dit is voor provincie Overijssel geen aanleiding om anders met de vergunningverlening om te gaan, zo gaf gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher (SGP) aan tijdens een toelichting op de resultaten van de natuurdoelanalyses. 'Wij hadden het extern salderen al in de ijskast gezet. Dat blijft zo, mits de natuur er door een vergunningverlening op vooruitgaat.'

Ten Bolscher is niet verrast door de uitkomst van de natuurdoelanalyses. Ze bevestigen allereerst dat Overijssel door moet gaan met de ontwikkelopgaven voor de Natura 2000-gebieden. Dat betekent dat de natuurgebieden zo moeten worden ingericht dat de natuur zich onder gunstige omstandigheden kan herstellen.

Overijssel is hier al tien jaar mee bezig. In vijf gebieden zijn de herstelwerkzaamheden al afgerond. Er zijn ook gebieden waar het natuurherstel nog moet beginnen, zoals Engbertsdijksvenen, Wierdenseveld en Haaksbergerveen.


Extra maatregelen

Volgens de analyses zijn in zeven natuurgebieden nog extra natuurherstelmaatregelen nodig. Bijvoorbeeld door het verbinden van natuurgebieden of het verbeteren van de hydrologische omstandigheden.

Maar alleen de herinrichting van de natuurgebieden is niet voldoende om de natuur ook daadwerkelijk te laten herstellen, zo blijkt. Daarvoor moet ook de stikstofdepositie rond deze gebieden omlaag. Dat bevestigt volgens de gedeputeerde het belang van het opnemen van stikstofmaatregelen in het Provinciaal Programma Landelijk Gebied.


Twee gebieden

Voor twee van de twintig natuurgebieden – Boetelerveld en Landgoederen Oldenzaal – heeft de Ecologische Autoriteit al meegekeken of provincie Overijssel met haar aanpak op het goede spoor zit. Hoewel de Overijsselse analyses volgens de Ecologische Autoriteit nog niet genoeg ecologische informatie bevatten, is de autoriteit al wel van oordeel dat in Overijssel de tijd dringt en dat er in deze gebieden een tandje bij moet wat betreft stikstofdepositie en vernatting.


Als het aan Ten Bolscher ligt, kan Overijssel ook nu al aan de slag om de stikstofdepositie te verlagen. Maar dan moet het Rijk volgens hem wel meewerken. 'Wekelijks melden zich boeren bij ons die vrijwillig willen stoppen. Daar heeft het kabinet ook geld voor uitgetrokken, maar dat geld hebben wij nog niet.' Ook ontbreekt het volgens hem aan een lijst met piekbelasters, de borging van innovatie en perspectief voor boeren die willen extensiveren.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  10° / 7°
  85 %
 • Maandag
  10° / 9°
  90 %
 • Dinsdag
  9° / 8°
  90 %
Meer weer