Eerste analyses Ecologische Autoriteit: noodzaak natuurherstel is groot

De Ecologische Autoriteit heeft van vier Natura 2000-gebieden de natuurdoelanalyses beoordeeld. Daaruit blijkt dat de noodzaak voor natuurherstel in deze gebieden groot is, maar dat er meer informatie nodig is om goede besluiten te kunnen nemen in de gebiedsprogramma's.

Eerste+analyses+Ecologische+Autoriteit%3A+noodzaak+natuurherstel+is+groot
© Jan Arkesteijn

De Ecologische Autoriteit beoordeelde de natuurdoelanalyses van de gebieden Nieuwkoopse Plassen & De Haeck en Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein in Zuid-Holland en de Limburgse Natura 2000-gebieden Meinweg en Maasduinen. Volgens de autoriteit is het in de gebieden belangrijk om snel te starten met maatregelen voor natuurherstel, mits de knelpunten al goed in beeld zijn. Maar er is meer natuurinformatie nodig voor een compleet beeld van de gebieden, stelt de autoriteit.

Alle provincies moeten natuurdoelanalyses opstellen. In deze analyses onderbouwen zij welke maatregelen worden genomen voor natuurherstel als onderdeel van provinciale gebiedsprogramma's. Minister Christanne van der Wal voor Stikstof en Natuur heeft de Ecologische Autoriteit ingesteld om te beoordelen of de juiste informatie wordt gebruikt voor besluitvorming over beschermde natuur, zoals de Natura-2000 gebieden.


De precieze problemen verschillen per gebied, maar alle vier de gebieden hebben te maken met te weinig of juist te veel water, slechte waterkwaliteit en te veel stikstof. De Ecologische Autoriteit ziet dat nieuwe, aanvullende maatregelen nodig zijn voor voldoende herstel van natuur in de gebieden.

De autoriteit benadrukt dat aan deze eerste adviezen geen algemene conclusies kunnen worden verbonden. Belangrijk is juist dat voor elk gebied afzonderlijk goed in beeld komt hoe de natuur er daar aan toe is, wat de knelpunten en onderliggende oorzaken zijn en welke specifieke maatregelen daar nodig zijn. In de komende periode worden in totaal 130 gebiedsanalyses beoordeeld door de Ecologische Autoriteit.


Limburg zet vraagtekens bij beoordelingsmethode

De LLTB noemt het nuttig dat de Ecologische Autoriteit als onafhankelijk orgaan heeft gekeken naar de huidige stand van de twee Natura 2000-gebieden Meinweg en Maasduinen, beide langs de Duitse grens. Wel zet de belangenorganisatie vraagtekens bij de manier van beoordelen, omdat de staat van de natuur 'een kilometer over de grens' heel anders is beoordeeld. Dat laat LLTB-bestuurslid Theo Coumans desgevraagd weten.

'Duitsland heeft vastgesteld dat de natuur op plaatsen langs de grens goed tot zeer goed is. Dat is heel vreemd', reageert Coumans, die de adviezen van de Ecologische Autoriteit alleen op hoofdlijnen heeft kunnen bestuderen. 'We vragen ons af hoe dat verschil te verklaren is. Heeft dat te maken met de beoordeling of het beheer van de natuur?'

Er is volgens Coumans nog veel onduidelijk en daarom zal verder moeten worden onderzocht hoe de natuur er echt aan toe is. 'Dan weten we ook welke maatregelen moeten worden genomen om de natuur te herstellen en wat de landbouw daarin kan betekenen.' De LLTB heeft daar volgens hem altijd medewerking aan verleend en zal dat blijven doen. 'Maar het moet wel haalbaar en betaalbaar zijn voor de agrarisch ondernemers.'


Zuid-Holland kan adviezen nog niet beoordelen

De Zuid-Hollandse fractie van BoerBurgerBeweging (BBB) zegt de natuuradviezen van de Ecologische Autoriteit nog niet te kunnen beoordelen. In het algemeen zegt BBB-lijsttrekker Hans Veentjer wel 'graag' mee te gaan in de adviezen van de autoriteit. 'We gaan uit van de wetenschap die daaraan ten grondslag ligt. Wij nemen dit serieus en vinden dat we moeten doorpakken en de staat van de natuur moeten bekijken.'

Boerenorganisatie Agractie laat weten dat de adviezen van de autoriteit 'bevestigen dat de werkelijke staat van instandhouding centraal moet staan in plaats van de eenzijdige blik op stikstof'. Farmers Defence Force was vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.

Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment zegt zich te kunnen vinden in de adviezen. 'Dit bevestigt ons beeld', aldus voorzitter Johan Vollenbroek. 'De eerste vier adviezen laten zien dat het gaat om en-en-en. Over stikstofverlaging is voldoende bekend, dus daar moeten provincies zo snel mogelijk mee aan de slag.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  22° / 13°
  20 %
 • Maandag
  23° / 14°
  10 %
 • Dinsdag
  18° / 16°
  80 %
Meer weer