Impact regeneratieve landbouw meetbaar maken

Onderzoeker Loekie Schreefel van Wageningen University & Research wil regeneratieve landbouw concreter en beter meetbaar maken. Dat maakt het volgens hem aantrekkelijker voor beleidsmakers om regeneratieve praktijken van boeren financieel te ondersteunen.

Impact+regeneratieve+landbouw+meetbaar+maken
© Twan Wiermans

Voor zijn promotieonderzoek bij Wageningen University & Research bestudeerde Schreefel de oplossingen die regeneratieve landbouw kan bieden voor verduurzaming van de voedselketen en hoe die oplossingen zijn toe te passen. De onderzoeker stelt dat een overgang naar een duurzamer voedselsysteem nodig is om genoeg voedsel te produceren voor een groeiende bevolking.

'Tegelijk moeten we ons voedsel produceren binnen de grenzen van wat onze planeet aankan en met respect voor het welzijn van mens en dier. Binnen de regeneratieve landbouw wordt rekening gehouden met natuur, mens, dier, klimaat en economie. Maar een algemeen begrip over wat regeneratieve landbouw nu eigenlijk is en hoe dit het beste is toe te passen, missen we op dit moment', verklaart Schreefel.

Op basis van een uitgebreid, internationaal literatuuronderzoek beschrijft de onderzoeker regeneratieve landbouw als een vorm van landbouw waarbij bodembescherming het uitgangspunt is. Naast bodembescherming draagt regeneratieve landbouw bij aan verschillende milieu- en socio-economische aspecten van duurzame voedselproductie.


Andere uitdagingen

Uit het promotieonderzoek van Schreefel blijkt dat deze definitie niet hetzelfde is voor elke boer. Een melkveehouder op veenbodem heeft bijvoorbeeld andere uitdagingen dan een akkerbouwer op kleibodem. Hierdoor is het volgens de onderzoeker vaak niet duidelijk welke praktijken bij regeneratieve landbouw horen en hoe deze praktijken moeten worden gemonitord en beloond.


Om toch contextspecifieke oplossingen te vinden voor de uitdagingen waar boeren nu en in de toekomst mee te maken krijgen, brengt Schreefel in zijn onderzoek verschillende rekenmodellen samen. Op basis van de gegevens van een bedrijf kan zijn rekenmodel verschillende combinaties aan op maat gemaakte regeneratieve oplossingen aandragen op basis van bedrijfssysteem, bodemtype en klimaat.

Daarbij geeft het model ook een inschatting van de effecten van die praktijken op regeneratieve doelen zoals bodemgezondheid en financiële opbrengst. De resultaten hiervan blijken veelbelovend, stelt Schreefel. Zo kan een akkerbouwer op kleibodem met behulp van regeneratieve praktijken zijn broeikasgasemissies verminderen met 50 procent en zijn bodemfuncties verbeteren.


Kijken naar verdienmodellen

Ook blijkt uit het onderzoek dat boeren die overgaan op regeneratieve oplossingen, er financieel op achteruit kunnen gaan. Daarom adviseert Schreefel om goed naar de verdienmodellen te kijken van de ondernemers die zich hiermee bezighouden. 'Positieve effecten op het milieu door het toepassen van regeneratieve praktijken zouden financieel beloond moeten worden in plaats van alleen te kijken naar productiviteit.'

Het promotieonderzoek van Schreefel is onderdeel van het publiek-private samenwerkingsproject 'Regenerative farming'. Dit project komt mede tot stand door de topsector Agri & Food, Top Institute Food and Nutrition, FrieslandCampina, Cosun, BO akkerbouw en Rabobank. In het vervolgproject werken verschillende partijen met boeren samen aan 'Verdien- en ontwikkelmodellen naar regeneratieve landbouw'.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  16° / 7°
  10 %
 • Woensdag
  24° / 9°
  10 %
 • Donderdag
  19° / 9°
  10 %
Meer weer