Boeren in zuidwesten aan de slag met biodiversiteitsmonitor

De onlangs gelanceerde Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw wordt de komende jaren uitgerold in het zuidwestelijk kleigebied. Het is een initiatief vanuit het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland.

Boeren+in+zuidwesten+aan+de+slag+met+biodiversiteitsmonitor
© Job Hiddink

Met de Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw (BMA) kan de akkerbouwsector concreet laten zien wat er op de bedrijven gebeurt aan duurzame prestaties. De overheid en diverse ketenpartijen zoals Cosun, LambWeston, CZAV en Rabobank ondersteunen deze systematiek.


Dertig boeren in het Zuidwestelijk kleigebied gaan aan de slag met de Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw.
Dertig boeren in het Zuidwestelijk kleigebied gaan aan de slag met de Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw. © Boerenverstand

De provincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant starten het betreffende BMA-traject samen met dertig akkerbouwers. Ook de waterschappen Scheldestromen, Brabantse Delta en Hollandse Delta dragen bij aan het project. De eerste groep boeren verspreid over het zuidwestelijk kleigebied zal snel worden opgeschaald naar honderd deelnemers.


Sturen op doelen

Belangrijk element binnen de BMA is dat er wordt gestuurd op doelen in plaats van maatregelen. Ook wordt gestapeld belonen voor prestaties mogelijk. Dat is essentieel voor het creëren van betere verdienmodellen voor boeren die duurzamer produceren.


Volgens adviesbureau Boerenverstand is het belangrijk kennis en ervaring op het gebied van verduurzaming en beloning breeduit te testen en zo met alle ketenpartijen mogelijkheden te verkennen. 'De verduurzaming vraagt van boeren de nodige vergroenende maatregelen om zo bij te dragen aan biodiversiteitsherstel. De mogelijkheid om hiervoor te worden beloond door diverse publieke en private partijen kan leiden tot een aparte economische pijler onder het bedrijf. Dat is een voorwaarde voor succes.'

Extensivering leidt tot productiederving en dus lagere inkomsten. Dat zal moeten worden gecompenseerd. Onlangs schreef Nieuwe Oogst naar aanleiding van een onderzoek onder akkerbouwers dat een groot percentage geen mogelijkheden ziet om een ruimer bouwplan te hanteren, terwijl dat juist een van de duurzame prestaties is.


Regionaal model

Het project in het zuidwestelijk kleigebied beoogt een economisch duurzaam en integraal model te introduceren in deze regio. Dat moet op basis van beloning de sector op de lange termijn stimuleren om een bijdrage te leveren aan duurzaamheidsdoelen.

Het project bestaat uit een brede klankbordgroep met daarin vertegenwoordigers van de drie betrokken provincies en waterschappen. Ook zitten er in de klankbordgroep mensen vanuit BO Akkerbouw, Cosun, LambWeston, Van Oers, FarmFrites, CZAV, (Z)LTO, Delphy, WNF, Rabobank, Wageningen University & Research en het Louis Bolk Instituut.

Het is de bedoeling om ook de retail aan te laten sluiten en mee te nemen in het beloningssysteem. Uitvoering van het project is in handen van Boerenverstand. Het adviesbureau zorgt voor de link met het landelijke onderzoek naar kritische prestatie-indicatoren voor kringlooplandbouw.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  11° / 7°
  95 %
 • Zondag
  8° / 5°
  30 %
 • Maandag
  7° / 2°
  50 %
Meer weer