Efsa pleit voor afschaffing kooihuisvesting leghennen

Voor een beter dierenwelzijn mogen hennen niet in kooihuisvesting worden gehouden. Droog, rul strooisel is voor hennen en ook voor vleeskuikens noodzakelijk en voor eendagskuikens een schuilplek. Dat zijn enkele van de adviezen van het panel Diergezondheid en Dierenwelzijn van de European Food Safety Aouthority (Efsa) voor het verbeteren van het dierenwelzijn van eendagskuikens, vleeskuikens en leghennen.

Efsa+pleit+voor+afschaffing+kooihuisvesting+leghennen
© Marcel Berendsen

De Europese Commissie heeft de Efsa gevraagd kennis over het dierenwelzijn van eendagskuikens, vleeskuikens, leghennen en de ouderdieren te verzamelen en knelpunten en adviezen op te stellen om deze punten aan te pakken en zo het dierenwelzijn van het pluimvee te verbeteren.

Voor leghennen heeft het panel Diergezondheid en Dierenwelzijn elf relevante knelpunten benoemd die overigens niet optreden in alle huisvestingssystemen. Die knelpunten zijn onder andere botfracturen, het niet kunnen uitoefenen van exploratie-, foerageer- of comfortgedrag en beschadiging van het verenpak, de huid, klauwen en de snavel.


Vleeskuikens

Ook bij vleeskuikens zijn het niet kunnen uitoefenen van comfort-, foerageer- en exploratiegedrag knelpunten, net als bijvoorbeeld dorst, honger, pootproblemen, hitte- of koudestress en verteringsproblemen. In totaal zijn er negentien knelpunten bij vleeskuikens. Bij eendagskuikens zijn het langer dan 48 uur onthouden van voer en het gebrek aan een donkere schuilplek knelpunten.

Voor leghennen adviseert het Efsa-panel om ze niet meer in kooien te huisvesten. De roep op het verbod op kooihuisvesting door het burgerinitiatief End the Cage Age is een van de redenen voor de Europese Commissie om te komen tot nieuwe dierenwelzijnswetgeving. Daarnaast wordt deze wetgeving herzien vanwege de boer-tot-bordstrategie. Voor Nederland zal een verbod op kooihuisvesting geen grote problemen opleveren, omdat niet alleen de legbatterij, maar ook de verrijkte kooi al verboden is.

Ook adviseert het panel Diergezondheid en Dierenwelzijn preventieve maatregelen om pikgedrag te voorkomen, zodat snavelkappen niet meer nodig is. Een maatregel die in Nederland al is ingevoerd.


Overdekte uitloop

Een overdekte uitloop wordt geadviseerd voor zowel leghennen als vleeskuikens om hiermee de bezettingsgraad te verlagen. Deze eis geldt in Nederland al voor leghennen en vleeskuikens van 1 ster Beter Leven-keurmerk. Dat geldt ook voor het verstrekken van afleidingsmateriaal.

Een ander belangrijk advies is het beperken van de maximale groeisnelheid tot 50 gram per dag. Beter Leven vleeskuikens hebben hiermee al te maken, voor reguliere kuikens zal dit lastig uitvoerbaar zijn.

Om het comfortgedrag uit te kunnen oefenen, moet er altijd droog, rul, zandachtig materiaal aanwezig zijn. Dat vraagt om regelmatig bijstrooien. Voor vleeskuikens is zelfs het advies om het strooisel te vervangen. Dat zijn lastiger door te voeren maatregelen. Verder hebben eendagskuikens, maar ook jonge opfokhennen behoefte aan een donkere schuilplek.

Het optreden van botfracturen en huidbeschadigingen vraagt volgens het Efsa-panel gerichte inzet van de fokkerijorganisaties. Agressie bij ouderdieren is te beteugelen met een lager aandeel hanen.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  17° / 11°
  50 %
 • Zaterdag
  18° / 10°
  50 %
 • Zondag
  20° / 9°
  10 %
Meer weer