Rabobank leent minder geld aan veehouders

Rabobank heeft het afgelopen jaar minder geld uitgeleend aan Nederlandse veehouders. Zo daalden de uitstaande leningen aan melkveehouders van 9 naar 8,7 miljard euro. Het geleende vermogen aan varkenshouders daalde van 1,2 naar 1,1 miljard euro. Ook de kredietverstrekking aan de vleesveesector daalde licht. De leningen aan de overige primaire sector nam licht toe.

Rabobank+leent+minder+geld+aan+veehouders
© Twan Wiermans

Dat heeft financieel directeur Bas Brouwers van Rabobank bekendgemaakt bij de presentatie van de jaarcijfers. Het totale vermogen dat de bank aan kredieten heeft verstrekt aan de food- en agrisector nam toe van 35,7 naar 40,4 miljard euro, maar dat kwam vooral door investeringen van de voedingssector. De land- en tuinbouw als geheel leende minder geld bij de bank.

Volgens Brouwers spelen diverse factoren een rol bij de daling. Enerzijds kijkt de bank kritischer naar het toekomstperspectief van bedrijven, met name als deze bij Natura 2000-gebieden zijn gevestigd. Anderzijds stelt Brouwers dat boeren zelf zo'n 40 procent minder aanvragen voor financiering bij de bank doen. Daarbij speelt onzekerheid over de toekomst een rol.


Vorig jaar vreesde Rabobank dat de ontwikkelingen rondom de stikstofkwestie ervoor zouden zorgen dat een deel van de leningen aan de melkveehouderijsector niet zouden worden terugbetaald. Inmiddels heeft de bank het vertrouwen in de sector herwonnen, waardoor minder leningen als risicovol worden bestempeld. Het risico voor een aantal leningen aan de varkenshouderij en energie-intensieve bedrijven wordt wel hoger ingeschat.

Rabobank is als ketenpartij vertegenwoordigd aan alle sectortafels bij het overleg over het Landbouwakkoord. Brouwers wil niets zeggen over het verloop van het overleg, maar zette wel de insteek van Rabobank uiteen. Zo hamert de bank op een goed economisch toekomstperspectief voor de agrarische sector en een eerlijke vergoeding voor stoppers.

Verder pleit Rabobank voor een integrale aanpak van de stikstofemissie voor heel Nederland. 'Dat betekent dat we niet alleen over de land- en tuinbouw moeten praten, maar dat alle sectoren een bijdrage moeten leveren', vindt Brouwers.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  10° / 5°
  40 %
 • Woensdag
  11° / 3°
  20 %
 • Donderdag
  12° / 0°
  0 %
Meer weer