'Pittige discussies', maar Landbouwakkoord in april blijft het streven

De gesprekken over het Landbouwakkoord leveren pittige discussies op tussen de deelnemende partijen. Het streven blijft dat er volgens afspraak half april een definitief Landbouwakkoord ligt. Dat meldt gespreksvoorzitter Wouter de Jong over de voortgang van het akkoord.

%27Pittige+discussies%27%2C+maar+Landbouwakkoord+in+april+blijft+het+streven
© Dirk Hol

'We zitten met meer dan vijftig partijen aan tafel en hebben een strak tijdschema', zegt De Jong (foto). 'Naast de primaire agrarische organisaties zijn er ook andere betrokkenen die een grote invloed hebben op het verdienvermogen van agrarische bedrijven, zoals de supermarkten, de levensmiddelenindustrie en de banken. Om zoveel mogelijk draagvlak te krijgen en met haalbare en houdbare afspraken te komen, willen we met alle relevante partijen het gesprek aangaan. Het is onvermijdelijk dat er soms pittige discussies plaatsvinden, mede vanwege de verschillende belangen die op tafel komen', benadrukt de gespreksvoorzitter.

'Tegelijk bestaat er onder alle deelnemers aan het Landbouwakkoord consensus dat we deze kans op een gedragen akkoord dat een duurzame toekomst biedt voor Nederlandse boeren niet kunnen laten lopen. Boeren zien nu veel opgaven en uitdagingen op zich afkomen. Het Landbouwakkoord moet hun zekerheid en vertrouwen bieden dat zij een helder kompas hebben om als ondernemers eigen keuzes te kunnen maken', vervolgt De Jong.


Zes sectortafels

Het streven is nog steeds dat er half april een definitief Landbouwakkoord ligt. Half februari leveren de sectortafels met deelnemers per agrarische sector hun inbreng voor het gesprek aan de hoofdtafel. Daarin schetsen zij een beeld van hun verwachtingen rond de ontwikkeling van de agrarische sector in de komende twintig jaar, met speciale aandacht voor hun eigen sector. De zes sectortafels zijn Melkvee- en kalverhouderij; Akkerbouw, vollegrondsgroenten en bollenteelt; Varkenshouderij; Pluimveehouderij, (Glas)tuinbouw & sierteelt en tot slot een gemengde sectortafel (multifunctionele landbouw, korte ketens & kleinere sectoren).


De afgelopen maand hebben de betrokken partijen wekelijks overleg gevoerd. De komende maand zullen de eerste contouren voor het Landbouwakkoord zichtbaar worden. De inbreng van alle sectortafels wordt de komende tijd door de hoofdtafel besproken. Het is de bedoeling dat alle voorliggende stukken door de hoofdtafel uiteindelijk worden geïntegreerd tot een concept-Landbouwakkoord.


Leidende kaders

Het initiatief voor het Landbouwakkoord is genomen door minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hij heeft aangegeven welke kaders voor hem leidend zijn om tot een Landbouwakkoord te kunnen komen, zoals het kabinetsbeleid met betrekking tot klimaat, natuur en stikstof, water en bodem.

Andere deelnemers kunnen hun eigen visies betrekken bij het gesprek over een akkoord dat uiteindelijk tot doel heeft om de agrarische sector in 2040 een goed, gezond en duurzaam perspectief te bieden. Dat betekent niet dat alle deelnemers aan de tafels van het Landbouwakkoord deze uitgangspunten inhoudelijk moeten onderschrijven. Uiteindelijk zal iedere organisatie die betrokken is bij het Landbouwakkoord, een eigen afweging maken of ze de eindtekst ook wil ondertekenen.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  5° / -1°
  20 %
 • Vrijdag
  6° / 2°
  20 %
 • Zaterdag
  9° / 5°
  60 %
Meer weer