Juridische toets kan bekritiseerde Europese natuurherstelwet kraken

Juristen van het Europees Parlement moeten zich buigen over de vraag of de nieuwe Europese natuurherstelwet wel op de juiste rechtsgrondslag is gebaseerd. Als zij vinden dat dit niet het geval is, mag het wetsvoorstel terug naar de schrijftafel van de Europese Commissie.

Juridische+toets+kan+bekritiseerde+Europese+natuurherstelwet+kraken
© Europees Parlement

Een meerderheid van de landbouwwoordvoerders van de fracties in het Europarlement schaarde zich deze week achter het voorstel van SGP-Europarlementslid Bert-Jan Ruissen om een juridische toets te laten uitvoeren. In het Europees Verdrag is namelijk vastgelegd dat de lidstaten alleen met eenparigheid van stemmen kunnen besluiten over maatregelen die van invloed zijn op de ruimtelijke ordening, de bodembestemming en het kwantitatieve waterbeheer.


De voorgestelde verordening bevat juridisch bindende natuurhersteldoelen en stelt fors hogere eisen gesteld voor natuur, zowel in als buiten Natura 2000-gebieden. Ruissen wijst erop dat diverse maatregelen in de natuurherstelwet, zoals bindende doelen voor de vernatting van veengronden en 10 procent van het Europese landbouwareaal uit productie nemen, van invloed zullen zijn op het bodemgebruik en de ruimtelijke ordening. Dit geldt overigens ook voor de bindende verplichtingen voor stedelijk groen en het wegnemen van barrières in oppervlaktewateren.


Veto uitspreken

Volgens de SGP-Europarlementariër is in het Europees Verdrag niet voor niets vastgelegd dat lidstaten een veto kunnen uitspreken op wetgevingsmaatregelen die van invloed zijn op zaken als ruimtelijke ordening. Dergelijke maatregelen grijpen in op nationale bevoegdheden. Volgens Ruissen is het van belang dat ook de lidstaten hun juridische diensten vragen een juridische toets uit te voeren.

De Tweede Kamer sprak eerder ook haar bezorgdheid uit over de natuurherstelwet van Eurocommissaris Frans Timmermans. De Tweede Kamer vreest, net als agrarische organisaties, dat de wet Nederland op slot zet.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  11° / 7°
  95 %
 • Zondag
  8° / 5°
  30 %
 • Maandag
  7° / 2°
  50 %
Meer weer