5 vragen over methaanreductie bij weidegang in het voorjaar

Weidegang helpt niet alleen bij de reductie van de ammoniakemissie, ook de methaanemissie daalt hierbij. Vooral in het voorjaar is die bij volledig weiden het laagst. Dat blijkt uit beweidingsproeven van Wageningen Livestock Research op de DairyCampus, die in 2020 zijn gestart.

5+vragen+over+methaanreductie+bij+weidegang+in+het+voorjaar
© Persbureau Noordoost

Hoe ging de proef in zijn werk?

In twee proeven van elk drie perioden werd de methaanemissie door melkkoeien vergeleken op basis van een rantsoen uit volledige kuil, volledig vers gras op stal en volledige weidegang. Daarbij gaat het om enterische methaan, dat ontstaat door fermentatie in de pens van melkkoeien. Om dit te meten, worden zogenoemde Greenfeeds ingezet om het methaan in de adem te meten. Ook werd gekeken naar overdag weiden en de koeien ' s nachts graskuil op stal, waarbij kort en lang gras werden vergeleken.


Wat kwam hieruit naar voren?

In 2020 bleek al dat weidegang kan helpen de methaanemissie te verminderen. Hier was de methaanuitstoot bij volledig weiden 280 gram per koe per dag, tegen 440 gram bij volledige kuil en 380 gram bij zomerstalvoedering. Ook in 2021 was de methaanemissie het laagst bij volledig weiden. Daarmee zijn de resultaten van beide jaren vergelijkbaar met elkaar, het definitieve onderzoeksrapport komt binnenkort beschikbaar.


Hoe zit dit met andere perioden?

In het eerste jaar lag de methaanemissie in de zomer en het najaar ook bij beweiding lager dan bij zomerstalvoedering en bij het verstrekken van kuil. Zo lag de methaanemissie in de zomer op 320 gram per koe per dag bij weidegang en op 450 gram bij zomerstalvoedering en kuilgras. In 2021 zijn er geen verschillen aangetoond in deze perioden.


Hoe komen de verschillen tussen vers gras en kuil?

In het algemeen wordt bij een lager ruw eiwitgehalte een hogere methaanemissie gezien. Bij vers gras werd in 2020 juist een lichte afname van die emissie gezien bij een lager ruw eiwitgehalte. Als mogelijke verklaring hiervoor wordt gedacht aan de hoeveelheid suiker in vers gras, wat de methaanvorming zou remmen. Een andere mogelijkheid is dat het waslaagje op het verse gras het gras bestendiger maakt, waardoor het niet wordt afgebroken in de pens.


Heeft de grassamenstelling effect?

Er is een effect van de graslengte. In beide jaren leidde het korte gras tot een lagere methaanemissie dan het langere gras. In 2021 waren de verschillen echter niet aantoonbaar. Omdat er in de literatuur aanwijzingen zijn dat smalle weegbree de methaanemissie uit de pens kan verlagen, wordt dit nu ook ingezet. Dit jaar zijn percelen met Engels raaigras met én zonder smalle weegbree ook meegenomen in de proef waarbij de koeien onbeperkt weiden.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  10° / 2°
  10 %
 • Maandag
  10° / -2°
  0 %
 • Dinsdag
  9° / -2°
  10 %
Meer weer