LTO: zorgwet pakt te nadelig uit voor zorgboeren

LTO Nederland wijst het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op de negatieve gevolgen die het voorstel voor de nieuwe zorgwet heeft voor de 1.300 zorgboeren in Nederland. De administratieve lastendruk zal door deze wet verder toenemen.

LTO%3A+zorgwet+pakt+te+nadelig+uit+voor+zorgboeren
© Wouter Hartendorf

LTO Nederland staat achter de bedoeling van de wet; het borgen van een integere bedrijfsvoering door zorgaanbieders en doelmatige besteding van zorggelden. Maar LTO vindt dat het voorliggende wetsvoorstel het paard achter de wagen spant. Het voorstel zal leiden tot hogere administratieve lasten, zeker voor zorgaanbieders die geen rechtspersoonlijkheid bezitten, zoals eenmanszaken, vof’s en maatschappen.

In de zorglandbouw zijn de meeste bedrijven op deze manier georganiseerd. In de wet wordt voorgeschreven dat besluitvorming alleen kan plaatsvinden als degene die de besluiten neemt daar geen direct of indirect persoonlijk belang bij heeft. Bij zorgboerderijen zal de zorgboer vrijwel altijd een belang hebben.


Besluitvorming in de bedrijfsvoering is dan alleen mogelijk als alles schriftelijk wordt vastgelegd. Verantwoording van elk besluit leidt tot een administratieve lastenverzwaring. Onduidelijk is wat hieronder gaat vallen en of dit ook geldt voor niet zorg-gerelateerde besluiten, zoals aankoop van landbouwgrond.

Daarnaast houdt het wetsvoorstel volgens LTO onvoldoende rekening met bedrijven die zich naast zorgverlening ook bezighouden met andere activiteiten, zoals de landbouw. Dit leidt tot belemmeringen en onduidelijkheden in de praktische toepassing en uitvoering van de wet.


Verbod op winstuitkering

In de wet wordt een verbod op winstuitkering opgenomen. Zorgboeren hebben naast inkomsten uit zorg ook inkomsten uit andere bedrijfsactiviteiten zoals de landbouw. Soms draagt de zorg slechts in beperkte mate bij aan de totale omzet. Binnen het wetsvoorstel is geen rekening gehouden met andere inkomsten. Hierdoor zouden zorgboeren winst uit overige activiteiten niet mogen uitkeren. LTO vindt dat winst uit overige bedrijfsactiviteiten uitgezonderd moet worden van het verbod op winstuitkering.

Het is ook onduidelijk wat de regels – zoals het verbod op winstuitkering – betekenen voor opbrengsten uit de verkoop van het ingebracht vastgoed en andere middelen bij bedrijfsopvolging of bedrijfsbeëindiging. Dit leidt volgens LTO tot onzekerheid bij zorgboerderijen waar bedrijfsopvolging aan de orde is. Dat geldt ook voor zorgboeren voor wie de waarde van het bedrijf en onderliggende vastgoed de primaire basis vormt voor de oudedagsvoorziening.


Meer stoppende zorgboeren

LTO verwacht dat de stapeling van lasten, uitvoeringsproblemen en onzekerheid ertoe leiden dat zorgboeren overwegen te stoppen. Daardoor raakt een deel van de 30.000 cliënten in de zorglandbouw hun zorgplek kwijt. En dat terwijl de zorg al kampt met schaarste en wachtlijsten.

Samen met de Federatie Landbouw en Zorg roept LTO Nederland de overheid op om in gesprek te gaan over passende oplossingen voor de onbedoelde onduidelijkheden en gevolgen van het wetsvoorstel.

Het ministerie hield onlangs een internetconsultatie over het Wetsvoorstel integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdzorgaanbieders (Wibz). Samen met de Federatie Landbouw en Zorg (FLZ) heeft LTO gepleit voor meer duidelijkheid en voor een praktische uitvoerbaarheid. Beide organisaties maken zich zorgen over de toename van de administratieve lastendruk. Dit komt bovenop de extra lasten van andere recente wetgeving, zoals de Wet zorg en dwang en de Wet toetreding zorgaanbieders die kleinschalige zorgaanbieders relatief zwaarder treft dan grote aanbieders.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  6° / 2°
  30 %
 • Maandag
  8° / 5°
  30 %
 • Dinsdag
  9° / 3°
  40 %
Meer weer