Boeren Veenhuizen starten zelf met gebiedsproces natuurherstel

Een groep boeren uit Veenhuizen is zelf een gebiedsproces voor de verbetering van de eigen omgeving begonnen. Niet afwachten maar doen, is het motto. 'We zoeken zelf naar de mogelijkheden en onmogelijkheden als het gaat over de opgaven stikstof, natuur, water en bodem', stelt veehouder Jappie Riedstra.

Boeren+Veenhuizen+starten+zelf+met+gebiedsproces+natuurherstel
© Joost de la Court

Onder de noemer 'voorverkenning gebiedsgerichte aanpak Veenhuizen' wordt een aantal stappen afgelegd: verkennen, analyseren, scenario's opstellen, adviseren en een verdieping van een voorkeursscenario. 'We kijken wat de mogelijkheden zijn in het gebied om via kavelruil de landbouwstructuur te verbeteren en welke maatregelen mogelijk bijdragen aan de milieudoelen, zoals technische innovaties, natuurinclusieve landbouw, (management)maatregelen binnen het bedrijf, extensivering en teeltvrije slootkanten', somt Riedstra op.

De deelnemers kijken daarbij zeker ook naar de verdiencapaciteit, benadrukt de veehouder. 'Want het gaat per slot van rekening ook over gezond financieel boeren nu en in de toekomst.' De werkgroep heeft in de eerste stap veel informatie verzameld die nu op gebiedsniveau kan worden gerubriceerd en geanalyseerd. Dan gaat het over informatie als aantal hectares, dieren, vergunningen, mest en grondgebruik.


Scenario's uitwerken

Riedstra: 'De volgende stap is het op hoofdlijnen uitwerken van een aantal scenario's om die in november aan provincie Drenthe aan te bieden. Daarbij zit een advies voor het verder uitwerken van een of twee scenario's tot een concreet gebiedsplan voor Veenhuizen.' De landbouw daar ligt ingeklemd tussen twee Natura 2000-gebieden: Fochterloërveen en Norgerholt.

Een negental boeren in Veenhuizen en omgeving wil niet wachten totdat de provincie het initiatief neemt, geeft de veehouder aan. 'We hebben bij de provincie aangegeven dat wij zelf willen gaan verkennen wat het Nationaal Programma Landelijk Gebied voor ons en de omgeving kan betekenen. De provincie vond dit een goed idee en ondersteunt de voorverkenning in Veenhuizen.'

Ter ondersteuning van de voorverkenning stelt de provincie via uitvoeringsorganisatie Prolander voor het landelijk gebied voorzieningen beschikbaar in de vorm van kennis en externe begeleiding. 'We boeren hier in dit gebied al tweehonderd jaar en dat willen we graag nog tweehonderd blijven doen. Wij kennen elkaar en het gebied en hebben samen veel ervaring in de sector. Daarom hebben we zelf het initiatief genomen om aan de slag te gaan.'


Proefdraaien

Voor provincie Drenthe is het initiatief een kans om op kleinere schaal proef te draaien met een gebiedsaanpak. 'De onduidelijkheid en onzekerheid rond het stikstofbeleid maken het voor veel partijen lastig om concrete stappen te zetten. Temeer omdat generieke maatregelen en financiële middelen nog niet helder zijn', zegt gedeputeerde Henk Jumelet. 'Door het initiatief in Veenhuizen kunnen we leren van hun stappen en inzichten. Dit kan ons helpen in een zorgvuldige aanpak in andere gebieden.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  7° / 2°
  50 %
 • Dinsdag
  8° / -1°
  20 %
 • Woensdag
  14° / 5°
  85 %
Meer weer