Onderzoek+test+alternatieven+voor+vernietiging+grasland
Nieuws
© Haijo Dodde

Onderzoek test alternatieven voor vernietiging grasland

Proeftuin Zwaagdijk heeft de eerste objecten aangelegd van een proef waarin verschillende methoden voor het vernietigen van grasland voorafgaand aan de teelt van tulpen met elkaar worden vergeleken.

In het oog springende objecten op het proefveld in Zwaagdijk zijn de fysische behandelingen door elektrocutie van het grasland met de Zasso-machine. Verder is onder meer ook een mechanische bewerking uitgevoerd op basis van oppervlakkig frezen en mulchen van de grasmat.

Het onderzoek is onderdeel van het vierjarig PPS-project Duurzame beheersing onkruid dat dit jaar is opgestart onder leiding van Proeftuin Zwaagdijk. Dit project ontvangt financiële steun van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Primair doel is het verminderen van de afhankelijkheid van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen met behoud van productiecapaciteit en productkwaliteit.


Relevant voor andere gewassen

Projectleider Joris Roskam benadrukt dat deze proef weliswaar in tulpen ligt, maar tegelijkertijd een breder doel dient. 'Het vernietigen van grasland is tenslotte ook relevant voor diverse andere gewassen die na grasland worden geteeld en ook voor graslandvernieuwing. En de resultaten uit deze proef zullen richting geven aan het onderzoek naar het vernietigen van groenbemesters.'

Bij het vernietigen van grasland voorafgaand aan de bollenteelt vergelijken de onderzoekers nieuwe bestrijdingsmethoden met het traditioneel scheuren van grasland na het doodspuiten met glyfosaat. Er wordt in de proef onder meer nog een andere grasdodende herbicide getest. Het veld met dit middel ligt naast het veld met glyfosaat. Een maand na de toepassing is goed te zien dat de aanvangswerking van het alternatieve middel een stuk trager is.

Voor het oppervlakkig frezen en mulchen van de grasmat ontwikkelde mechanisatiebedrijf Kramer in Burgerbrug een combinatiemachine, samen met biologische bollenteler John Huiberts. Het idee achter de bewerking is om het gras van de wortel te snijden en daarna de grasresten te mulchen. Volgens Huiberts moet dit minder hergroei geven dan bijvoorbeeld na het onderploegen van de graszode.


Links frezen en mulchen, rechts traditioneel onderwerken van de grasmat.
Links frezen en mulchen, rechts traditioneel onderwerken van de grasmat. © Haijo Dodde

De elektrocutie van het grasland met maximaal 8.000 volt aan stroom gebeurt met behulp van de pluspool- en minpoolgeleiders waarmee de Zasso X-Power is uitgerust. Voorafgaand aan de behandeling is het belangrijk dat het gras voldoende droog is, vertelt Teus van Ekeren van dealerbedrijf Voets in Hazerswoud. ‘Als het gras nat is, gaat er te veel elektriciteit verloren en is het effect minder.'


Zasso X-Power met pluspool- en minpoolbegeleiders voor de elektrocutie van grasland.
Zasso X-Power met pluspool- en minpoolbegeleiders voor de elektrocutie van grasland. © Haijo Dodde

Met de Zasso-machine worden verschillende objecten uitgevoerd. In één object is het gras enkele uren voor de behandeling kort afgemaaid. Hierbij hoort de theorie dat gras na het maaien een groeistimulans krijgt en daardoor gevoeliger is voor de elektrocutie. Verder wordt één object twee keer behandeld en zijn ook middelen als de uitvloeier Zipper, een N-balancer, koolzaadolie en ammoniumsulfaat vooraf gespoten om de geleiding van het gras te verbeteren.


Dwars over tulpen planten

Bij Proeftuin Zwaagdijk is onderzoeker Frank Kreuk verantwoordelijk voor de uitvoering van de proef en de waarnemingen. Hij vertelt dat over enkele weken dwars over alle objecten met de alternatieven voor graslandvernietiging tulpen worden geplant. Voorafgaand wordt als plantbedbereiding in alle objecten de bodem nog een keer gespit en gefreest.

‘We gaan in elk geval bekijken wat het effect is van de behandelingen op de groei van het gewas. Verder beoordelen we de mate van hergroei van het gras', vertelt Kreuk. 'Uiteindelijk zullen we de opbrengsten bepalen en dan zien we ook of er invloed is op de kwaliteit van de bloembollen.' In de loop van volgend jaar zijn de eerste resultaten van de proef te verwachten.

Weer

 • Vrijdag
  21° / 10°
  30 %
 • Zaterdag
  21° / 12°
  20 %
 • Zondag
  20° / 11°
  20 %
Meer weer