CBS: ruw eiwitgehalte in rantsoen melkvee daalt verder

Het ruw eiwitgehalte in het melkveevoerrantsoen zal aan het einde van dit jaar naar verwachting uitkomen op 162 gram per kilo droge stof. Dit is een daling van 3 gram ten opzichte van het gemiddelde ruw eiwitgehalte in 2021.

CBS%3A+ruw+eiwitgehalte+in+rantsoen+melkvee+daalt+verder
© Twan Wiermans

Dat blijkt uit de Tweede Kwartaalrapportage van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Voor het eerst is de CBS Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest uitgebreid met een prognose van het ruw eiwitgehalte.

Met verschillende sectorpartijen is eerder afgesproken om te onderzoeken of het mogelijk is het ruw eiwitgehalte in het veevoer te verlagen met behoud van productie en zonder gezondheidsproblemen voor dieren. Het streven daarbij is om in de komende jaren het gehalte stapsgewijs te verlagen tot maximaal 160 gram ruw eiwit per kilo droge stof in 2025. Ook is afgesproken om de voortgang hierop te monitoren.

Experts uit het onderzoek- en bedrijfsleven geven aan dat de verwachte daling van het ruw eiwitgehalte aansluit bij de dalende trend die vanaf 2018 is ingezet. De verdere daling stemt ook overeen met het beeld dat melkveehouders, samen met hun adviseurs, veel aandacht besteden aan het optimaliseren van de rantsoenen, geven de experts aan.

Als de verwachte daling van het ruw eiwitgehalte aan het einde van 2022 daadwerkelijk gerealiseerd blijkt te zijn, dan is daarmee een forse stap gezet in het realiseren van de managementmaatregel optimaliseren van het melkveevoerrantsoen, schrijft minister Henk Staghouwer aan de Tweede Kamer.


Fosfaat

De fosfaat- en stikstofuitscheiding zullen in 2022 naar verwachting niet boven de productieplafonds komen' blijkt eveneens uit de Tweede Kwartaalrapportage van het CBS. In de melkveesector is het fosfaatplafond op 84,9 miljoen kilo per kwartaal vastgesteld. In het tweede kwartaal van 2022 lag de excretie op 76,2 miljoen kilo, ruim onder het plafond.

In de varkenshouderij was de fosfaatexcretie in het tweede kwartaal 34,5 miljoen kilo, waar het plafond 39,7 miljoen kilo toestaat. In de pluimveehouderij bedroeg de fosfaatexcretie 23,2 miljoen kilo. Het pluimveeplafond is vastgesteld op 27,4 miljoen kilo.
Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  20° / 11°
  50 %
 • Dinsdag
  20° / 12°
  75 %
 • Woensdag
  21° / 11°
  10 %
Meer weer