Fosfaatbemesting via het blad

In de afgelopen decennia is de bemesting van fosfaat in het voorjaar veranderd. De fosfaatruimte is drastisch ingeperkt en ligt vaak beneden de landbouwkundige behoefte.

Fosfaatbemesting+via+het+blad
CropSolutions

De bodem beschikbare fosfaat (Pw, P-CaCl) is daardoor de laatste jaren dalend en komt steeds vaker aan de onderkant van het streeftraject uit. Zeker in voorjaren met een koude of droge bodem is dan de fosfaatbeschikbaarheid te laag. Door de verlaagde input van fosfaatmeststoffen laten fosfaatbehoeftige gewassen vaak een latent fosfaatgebrek zien.


Foliplus Fosfaat.
Foliplus Fosfaat. © Cropsolutions

Het toepassen van fosfaatarme mest (bijvoorbeeld dunne fractie in plaats van varkensdrijfmest) en het gebruik van granulaten in de rij (8 kg fosfaat/ha) in plaats van breedwerpige korrelbemesting (40-70 kg fosfaat/ha in de vorm van bv 26-14-0) heeft ertoe geleid dat de hoeveelheid direct opneembare fosfaat in het voorjaar niet altijd afdoende is voor een snelle en intensieve wortelontwikkeling.


De tekst gaat door onder de video

Gewassen met een hoge fosfaatbehoefte, zoals aardappelen, uien, peulvruchten en bijna alle groenten, zijn als aanvulling op een bodembemesting, gebaat bij fosfaat via het blad.
De nieuwe generatie bladmeststoffen zijn in staat om de plant aan te vullen met een fosfaatvorm die ook de wortelvorming stimuleert, zoals bodemfosfaat dat ook doet.

Foliplus Fosfaat is zo'n 3e generatie bladmeststof die in de proeven van de afgelopen jaren uitstekende resultaten laat zien. Spuit 3-5 maal met 4-5 liter per ha vanaf 2 weken na opkomst of na planten.
• Vind meer informatie op de website van CropSolutions

Dit artikel is gecreëerd door onze kennispartner CropSolutions

CropSolutions

CropSolutions is actief in de markt van meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, zaaizaden en groeiverbeteraars. Met negen partners kan gezamenlijk worden...

Lees verder »

Meer van CropSolutions

Lees ook

Meer artikelen van CropSolutions »

Artikelen over CropSolutions