Zorgen bij veel paardenhouders over het komende stikstofbeleid

Veel paardenhouders maken zich zorgen over de gevolgen van stikstofbeleid voor hun eigen situatie. Dat bleek woensdag tijdens een webinar van de LTO vakgroep Paardenhouderij en de Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra (FNRS). In een pol gaf 61 procent van de volgers van het webinar aan zich hierover zorgen te maken, 11 procent maakt zich zelfs ernstige zorgen.

Zorgen+bij+veel+paardenhouders+over+het+komende+stikstofbeleid
© nieuwe oogst

Als directeur van de FNRS kon Haike Blaauw beamen dat er veel zorgen zijn onder paardenhouders over wat de stikstofplannen voor hun bedrijven gaan betekenen. zo stelde hij tijdens dit webinar. Hij komt dit ook bij bedrijven aan de keukentafel tegen.

Hij vervolgt: 'Goed dat alle partijen in de paardenhouderij in dit verband met elkaar optrekken. Wie denkt dat dit beleid geen effect heeft op de eigen situatie, vergist zich. Als er straks geen ruimte is voor maneges, pensionstallen, of sport- en instructiestallen, dan hoeven er ook minder paarden te worden gefokt en gaan we minder paarden verkopen. De sport zal kleiner worden, iedereen wordt hierdoor geraakt.'


Bekijk hier het webinar terug. De tekst gaat verder onder de video

Volgens Marieke Toonders, voorzitter van de LTO vakgroep Paardenhouderij en werkzaam als advocate bestuursrecht, speelt de stikstofproblematiek al speelt sinds begin jaren ’80 met de ‘zure regen’. In Europees verband werden toen afspraken gemaakt om de natuur beter te beschermen. Daarbij werden de Vogel- en Habitatrichtlijn vastgesteld. Elke lidstaat wees Natura 2000-gebieden aan en legde vast bij de Europese commissie welke vogels en habitats zij in deze gebieden zouden beschermen.

Themacoördinator Mark Heijmans van LTO Nederland presenteerde het stikstofverhaal in een bredere context van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG), waarvan in juni de startnotitie is gedeeld, inclusief richtinggevende emissiereductiedoelen stikstof per gebied.


Per gebied

Bij de uitwerking van de gebiedsprogramma’s hebben provincies ruimte om af te wijken, zolang de doelen maar worden gehaald. 'Daarbij geldt dat de reductieopgave per gebied is en niet per bedrijf', benadrukt Heijmans.

Wel geeft hij aan dat er voor de gebiedsprogamma's nog aanvullende doelstellingen voor klimaat en waterkwaliteit komen: 'Ook spreekt de overheid over ‘structurende keuzes’: dit zijn keuzes die de overheid nog gaat maken en die een grote ruimtelijk impact hebben. Te denken aan keuzes voor bijvoorbeeld beekdalen, droge zandgronden of veenweidegebieden.'

Het is sowieso goed om provincies en ook gemeenten de gaten te houden, adviseerde Toonders woensdag: 'Het kan zo zijn dat de grenzen voor een natuurnetwerk verlegd gaan worden. De plannen hiervoor worden ter inzage gelegd. Dan moet je binnen zes weken je zienswijze indienen. Met het volgen van de provincies en gemeenten blijf je ook op de hoogte van wat er in jouw gebied zelf speelt.'


Eigen situatie

Belangrijk is ook om de eigen situatie in beeld te hebben, stelde Rud van Herk. Hij schoof vanuit vanuit Van Dun Advies aan en ging nader in op wat een paardenhouder op dit moment kan doen en hoe de sector zich hier verder op kan voorbereiden. Zijn belangrijkste advies: controleer of de vergunningen die zijn afgegeven op de accommodatie actueel zijn en of er een natuurbeschermingsvergunning is afgegeven.

'Daarnaast is duidelijk dat de afstand tot een Natura 2000-gebied een belangrijke rol speelt als het gaat om de effecten van dit beleid. Ligt een ondernemer in de nabijheid van een gebied, dan is de kans groter dat er een beroep op je gedaan wordt om stikstof te reduceren, dan dat je op grotere afstand zit. Met AERIUS berekeningen kan getoetst worden wat de bijdrage van het bedrijf is op Natura 2000-gebieden', aldus Van Herk.

Op basis van dit webinar is een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden gemaakt.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  9° / 4°
  90 %
 • Woensdag
  8° / 6°
  85 %
 • Donderdag
  5° / 2°
  5 %
Meer weer