Provincies: al dit jaar stikstofreductie mogelijk

De versnelling in de stikstofaanpak die het kabinet vrijdag heeft aangekondigd kan al dit en volgend jaar leiden tot een reductie van de stikstofuitstoot. Dat meldt het Interprovinciaal Overleg (IPO) in een reactie op de planen van de ministers Christianne van der Wal (Stikstof) en Henk Staghouwer (Landbouw).

Provincies%3A+al+dit+jaar+stikstofreductie+mogelijk
© Twan Wiermans

Gedeputeerde Edward Stigter (GroenLinks) van Noord-Holland zegt namens de samenwerkende provincies de stap van de ministers te waarderen. ‘Provincies staan klaar om samen met gebiedspartners haalbare stappen te gaan zetten. Er is ruimte in het gebiedsproces nodig om succesvol tot resultaten te komen. Hoewel provincies veel meer voorstellen hebben gedaan dan nu gehonoreerd worden, kunnen we aan de slag.’


De minister maakt onder meer versneld middelen vrij om PAS melders te kunnen legaliseren. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de wens van provincies om deze groep van veelal agrariërs het gewenste perspectief op legalisatie te bieden. Deze groep verkeert al langer in onzekerheid omdat ze formeel geen vergunning hebben. Daar kan, na duidelijkheid over de nog te stellen randvoorwaarden, versneld aan worden gewerkt, aldus het IPO.

Door nu versneld voorstellen uit te voeren kan in 2022 en 2023 al stikstofreductie worden behaald. Dit loopt dus vooruit op de gebiedsprocessen. De voorstellen die nu gehonoreerd zijn worden onderdeel van de gebiedsprogramma’s. De minister geeft terecht aan dat deze gebiedsprogramma’s centraal blijven.

Provincies deden ook voorstellen die gericht zijn op het gezamenlijk leren en op de transitie en innovatie van de landbouw. Dat past bij de aanpak die in de gebieden nodig is. Het gaat om een breed pallet van mogelijkheden gericht op natuurherstel, opkoop, en innovatie onder strikte voorwaarden.


Natuurnetwerk Nederland (NNN)

Bij de realisatie van NNN maken provincies afspraken over beheer en inrichting die aansluit bij de doelstellingen en dat daar een mate van agrarisch gebruik bij zal horen. De mate waarin dat samen kan met reductie is afhankelijk van de opgave in het gebied en van het gebiedsproces.

Het is aan de provincies om die opgave voor NNN binnen de mogelijkheden van het gebiedsproces te formuleren. Provincies onderstrepen het belang van een vorm van agrarisch natuurbeheer in natuurgebieden.


Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  24° / 15°
  30 %
 • Zaterdag
  23° / 14°
  10 %
 • Zondag
  23° / 14°
  20 %
Meer weer