Provincies vinden stikstofaanpak te mager

De stikstofaanpak van het kabinet levert te weinig stikstofvermindering op. Dat laten de provincies weten via het Interprovinciaal Overleg (IPO). Er is volgens hen te weinig ruimte voor natuurherstel en maatschappelijke en economische ontwikkelingen.

Provincies+vinden+stikstofaanpak+te+mager
© Twan Wiermans

De provincies pleiten daarom voor een aanvullend pakket aan bronmaatregelen en andere maatregelen gericht op bijvoorbeeld innovatie, maatregelen in de zee- en binnenvaart en in de industrie.Volgens de provincies is het juist in de coronaperiode hard nodig dat ze, als bevoegd gezag, de vergunningverlening op gang kunnen helpen. Ze noemen het maatregelenpakket dat landbouwminister Carola Schouten deze week presenteerde desondanks een belangrijke mijlpaal. Ook de vrijstelling voor de bouw is volgens hen hard nodig om de woningbouwopgave mogelijk te maken.


PAS-melders

De provincies vragen aandacht voor de problematiek rond de PAS-melders. Dat zijn bedrijven die door het vervallen van de Programma Aanpak Stikstof (PAS), zonder eigen schuld, in een illegale situatie zijn beland. Ze hebben namelijk geen vergunning, omdat dat ten tijde van de PAS niet nodig was. Een melding van de activiteiten volstond.


'Een struikelblok voor een structurele oplossing van het stikstofprobleem is de legalisering van situaties die ter goeder trouw zijn, maar door de Raad van State uitspraak illegaal zijn geworden', schrijven ze. 'Het bieden van zekerheid over deze meldingen biedt sectoren, waaronder de landbouw en de industrie, de mogelijkheid stappen vooruit te zetten.'


Voorrang geven

De provincies zijn van mening dat de meldingen en andere oude PAS-problemen met voorrang door het Rijk moeten worden opgelost. 'We zullen blijven aandringen op een vlotte afhandeling. Het snel beschikbaar komen van bronmaatregelen is hiervoor een belangrijke voorwaarde.'

De provincies werken samen met het Rijk aan een nieuw administratief systeem om stikstofruimte die vrijkomt, vast te leggen. In eerste instantie gaat dat om vrijgemaakte ruimte door onder meer opgekochte bedrijven, andere maatregelen die provincies nemen en ruimte die vrijvalt bij extern salderen waar provincies bij betrokken zijn. Deze ruimte kunnen provincies in een later stadium, naar verwachting vanaf het voorjaar van 2021, weer gebiedsgericht uitgeven voor economische en maatschappelijke ontwikkeling.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  10° / 6°
  95 %
 • Zondag
  11° / 7°
  85 %
 • Maandag
  12° / 9°
  90 %
Meer weer